Soru:

16d 3y 15 15.25 Deneme - 5 SYAL BİLİMLER TESTİ - Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) alanlarına ait sti iç

16d 3y 15 15.25
Deneme - 5
SYAL BİLİMLER TESTİ
- Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) alanlarına ait
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
PON
emiş
BULGARIAN
KARABINIZ
OSTAS
M
. GANDALARI
A
NLI DEVLET
din
SARROLLO
YOULLA
sa
METHOD
HOOL
TEKOOLLARI
KAMANDO
A
XIV. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin durumu-
nu gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?
A) Anadolu'da siyasi birliğin sağlandığı
B) Mora ve Bizans'ın aynı yönetim idaresinde olduğu
C) Osmanlıların kıyısı olduğu denizlerde tam hâkimiyet
kurduğu
D) Boğazların Türk denetiminde olduğu
E) Balkanların tamamen ele geçirildiği
3
Mustafa Kemal: "Oh ne âlâ, savaş yeriner

16d 3y 15 15.25 Deneme - 5 SYAL BİLİMLER TESTİ - Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) alanlarına ait sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. PON emiş BULGARIAN KARABINIZ OSTAS M . GANDALARI A NLI DEVLET din SARROLLO YOULLA sa METHOD HOOL TEKOOLLARI KAMANDO A XIV. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin durumu- nu gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangi- si söylenebilir? A) Anadolu'da siyasi birliğin sağlandığı B) Mora ve Bizans'ın aynı yönetim idaresinde olduğu C) Osmanlıların kıyısı olduğu denizlerde tam hâkimiyet kurduğu D) Boğazların Türk denetiminde olduğu E) Balkanların tamamen ele geçirildiği 3 Mustafa Kemal: "Oh ne âlâ, savaş yeriner