Soru:

16. İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde ya- şamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özellik- lerini keşfederek y

16. İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde ya-
şamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özellik-
lerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya çalışmış-
tır. Ancak zamanla insan-doğa etkileşiminde insan
daha baskın bir duruma geçmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, parçada be-
lirtilen duruma örnek gösterilemez?
A) Sulak alanların kurutularak tarım yapılması ve
üretim artışı
B) Su kaynaklarına yakın alanların yerleşme yeri
olarak seçilmesi
C) Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan korunma,
enerji üretimi
D) Kutuplara yakın alanlardaki yer altı kaynakları-
nin çıkarılması ve işlenmesi
E) Fay hatlarının bulunduğu
alanlarda depreme
dayanıklı yapıların inşa edilmesi

16. İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde ya- şamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özellik- lerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya çalışmış- tır. Ancak zamanla insan-doğa etkileşiminde insan daha baskın bir duruma geçmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, parçada be- lirtilen duruma örnek gösterilemez? A) Sulak alanların kurutularak tarım yapılması ve üretim artışı B) Su kaynaklarına yakın alanların yerleşme yeri olarak seçilmesi C) Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan korunma, enerji üretimi D) Kutuplara yakın alanlardaki yer altı kaynakları- nin çıkarılması ve işlenmesi E) Fay hatlarının bulunduğu alanlarda depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster