Soru:

Sömürge elde etmek isteyen Italya, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasını fırsat bilerek Trablusgarp ve civarına asker çıkardı. Bölge

Sömürge elde etmek isteyen Italya, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasını fırsat bilerek Trablusgarp ve civarına asker çıkardı.
Bölgeye donanma ve asker gönderemeyen Osmanlı Devleti, gönüllü genç subayları bölgeye gönderdi. Bu gönüllü subaylar-
dan birisi de Mustafa Kemal idi. Bölge halkından silahlı birlikler kurarak, bulundukları bölgelerde İtalyanlara karşı başarılar
elde etti.
Verilene göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Liderlik vasıfları ön plana çıkmıştır.
B Vatanseverlik duygusu ön plandadır.
Emperyalizme karşı mücadele etmiştir.
D Milli egemenliği sağlamak istemiştir.

Sömürge elde etmek isteyen Italya, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasını fırsat bilerek Trablusgarp ve civarına asker çıkardı. Bölgeye donanma ve asker gönderemeyen Osmanlı Devleti, gönüllü genç subayları bölgeye gönderdi. Bu gönüllü subaylar- dan birisi de Mustafa Kemal idi. Bölge halkından silahlı birlikler kurarak, bulundukları bölgelerde İtalyanlara karşı başarılar elde etti. Verilene göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Liderlik vasıfları ön plana çıkmıştır. B Vatanseverlik duygusu ön plandadır. Emperyalizme karşı mücadele etmiştir. D Milli egemenliği sağlamak istemiştir.

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster