Soru:

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde okurken vatan şairi Namık Kemal, Türkçülüğün öncülerinden Ziya Gökalp ve Mehmet Emin

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde okurken vatan şairi Namık Kemal, Türkçülüğün öncülerinden Ziya Gökalp ve
Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerinden etkilenmiştir. Ayrıca J.J Rousseu, Voltaire gibi yenilikçi ve demokrasi anlayışını be-
nimseyen yabancı yazarların eserlerini de okumuştur.
Verilenlere göre yerli ve yabancı yazarların Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilediği söylenemez?
A İnkılapçılık
B Askeri yetenek
C Milli egemenlik
D
Vatanseverlik

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde okurken vatan şairi Namık Kemal, Türkçülüğün öncülerinden Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerinden etkilenmiştir. Ayrıca J.J Rousseu, Voltaire gibi yenilikçi ve demokrasi anlayışını be- nimseyen yabancı yazarların eserlerini de okumuştur. Verilenlere göre yerli ve yabancı yazarların Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilediği söylenemez? A İnkılapçılık B Askeri yetenek C Milli egemenlik D Vatanseverlik

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster