Soru:

Montesquieu: "Türklerin impara- torluğu şu sıralarda Bizanslıların es- kiden düştüğü zayıflık derecesin- dedir. Ancak daha uzun

Montesquieu: "Türklerin impara-
torluğu şu sıralarda Bizanslıların es-
kiden düştüğü zayıflık derecesin-
dedir. Ancak daha uzun süre yaşa-
maya devam edecektir. Çünkü
top-
rak ele geçirme isteği Osmanlı
Devleti'ni tehlikeye atacak impara-
torlar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çi-
karlarına öylesine bağlıdır ki hemen Osman-
lilarin yardımına koşar" demiştir
.
Osmanlı tarihinde meydana gelen aşağıdaki savaşlar-
dan hangisi Montesquieu'nün iddiasını doğrular nite-
liktedir?
B) 1. Balkan Savaş
A) Navarin Olayı
) I. Dünya Savaşı
sy Kırım Savaşı
E 1768 - 1774 Osmanlı-Rus Savaşı

Montesquieu: "Türklerin impara- torluğu şu sıralarda Bizanslıların es- kiden düştüğü zayıflık derecesin- dedir. Ancak daha uzun süre yaşa- maya devam edecektir. Çünkü top- rak ele geçirme isteği Osmanlı Devleti'ni tehlikeye atacak impara- torlar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çi- karlarına öylesine bağlıdır ki hemen Osman- lilarin yardımına koşar" demiştir . Osmanlı tarihinde meydana gelen aşağıdaki savaşlar- dan hangisi Montesquieu'nün iddiasını doğrular nite- liktedir? B) 1. Balkan Savaş A) Navarin Olayı ) I. Dünya Savaşı sy Kırım Savaşı E 1768 - 1774 Osmanlı-Rus Savaşı