Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sonuçlarından biri değildir? a) Balkan savaşının başlamasında etkili olmuştur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının
sonuçlarından biri değildir?
a) Balkan savaşının başlamasında etkili olmuştur.
b) İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.
C) Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağı elden çıkmıştır.
C
d) Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki
egemenlik haklarından vazgeçmiştir.
e) Trablusgarp savaşı Uşi Anlaşması ile sona ermiştir.
Boş bırak

3. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sonuçlarından biri değildir? a) Balkan savaşının başlamasında etkili olmuştur. b) İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir. C) Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağı elden çıkmıştır. C d) Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmiştir. e) Trablusgarp savaşı Uşi Anlaşması ile sona ermiştir. Boş bırak

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster