Soru:

1. Hürriyetçi ve İttihatçı çekişmesi, Balkan Savaşlarında orduyu da çeşitli gruplara bölmüştü. Subaylar arasında doğan bu düşman

1.
Hürriyetçi ve İttihatçı çekişmesi, Balkan Savaşlarında orduyu da
çeşitli gruplara bölmüştü. Subaylar arasında doğan bu düşman-
lik vatan savunması için omuz omuza çarpışabilmeyi bile engel-
leyecek durumdaydı. Bunlar yetmiyormuş gibi, Balkanlardaki
gerginliğin artması üzerine büyük devletlerin "Balkanlarda bir
harp çıksa dahi Balkanlardaki statükonun (var olan durum) de-
ğiştirilmeyeceği..." yolundaki beyanatlarına aldanarak, 70.000
yetişmiş er, harbe girmesi her an muhtemel olan iki ordudan ter-
his edildi.
Bu bilgilerden hareketle Balkan Savaşları ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
Batılı devletlerin askerî müdahalede bulunduğu
B) Millî birlik ve beraberliğin tam sağlanamadığı
C) Yanlış askeri adımların atıldığı
D) Siyasi çekişmelerin yaşandığı
E) Ordunun politikaya bulaştığı

1. Hürriyetçi ve İttihatçı çekişmesi, Balkan Savaşlarında orduyu da çeşitli gruplara bölmüştü. Subaylar arasında doğan bu düşman- lik vatan savunması için omuz omuza çarpışabilmeyi bile engel- leyecek durumdaydı. Bunlar yetmiyormuş gibi, Balkanlardaki gerginliğin artması üzerine büyük devletlerin "Balkanlarda bir harp çıksa dahi Balkanlardaki statükonun (var olan durum) de- ğiştirilmeyeceği..." yolundaki beyanatlarına aldanarak, 70.000 yetişmiş er, harbe girmesi her an muhtemel olan iki ordudan ter- his edildi. Bu bilgilerden hareketle Balkan Savaşları ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? Batılı devletlerin askerî müdahalede bulunduğu B) Millî birlik ve beraberliğin tam sağlanamadığı C) Yanlış askeri adımların atıldığı D) Siyasi çekişmelerin yaşandığı E) Ordunun politikaya bulaştığı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster