Soru:

- Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 31. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmasının yanında de

-
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
31. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri
olmasının yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve
Istanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa'da
çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu
yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine
yayılıyordu.
Bu bilgilere bakılarak Selanik şehri ile ilgili,
1. Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılan bir penceresi
konumunda olduğu,
II. jeopolitik açıdan önemli bir yere sahip olduğu,
III. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kaybettiği ilk toprak
parçası olduğu
yargılarından hangileri söylenebilir?
hirler
am
A) Yalnız ! B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ahlar
22
Iniim Saunei'ndan önce Mustafa Kemal'in aşağıdaki

- Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 31. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmasının yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve Istanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu bilgilere bakılarak Selanik şehri ile ilgili, 1. Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılan bir penceresi konumunda olduğu, II. jeopolitik açıdan önemli bir yere sahip olduğu, III. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kaybettiği ilk toprak parçası olduğu yargılarından hangileri söylenebilir? hirler am A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III ahlar 22 Iniim Saunei'ndan önce Mustafa Kemal'in aşağıdaki

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster