Soru:

yer aldığı ik ilişkileri Imasının rinin da 39. Türkiye'de bölgelerin mevcut potansiyel ve imkanla- rindan yararlanarak bölgenin

yer aldığı
ik ilişkileri
Imasının
rinin da
39. Türkiye'de bölgelerin mevcut potansiyel ve imkanla-
rindan yararlanarak bölgenin kalkınması ve ülkenin
diğer bölgeleri ile gelişmişlik farkının azaltılması için
bölgesel kalkınma projeleri hayata geçirilmiştir.
Buna göre Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamin-
daki illerde aşağıdakilerden hangisinin bölge ille-
rinin gelişimini olumsuz etkileyebileceği söylene-
bilir?
üyesi
az?
Nitelikli konaklama tesisleri yapılarak tarih ve kültür
turizminin geliştirilmesi
Yaz mevsiminin yağışsız geçmesine bağlı olarak,
tanimda sulama ihtiyacının artması
Mavi Tünel gibi sulama projeleriyle tarımsal ürün
çeşitliliğinin artırılması
b) Büyükbaş hayvanların süt verimini artırmak için ko-
operatiflerin kurulması
Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle yıl bo-
yunca gelir sağlanması

yer aldığı ik ilişkileri Imasının rinin da 39. Türkiye'de bölgelerin mevcut potansiyel ve imkanla- rindan yararlanarak bölgenin kalkınması ve ülkenin diğer bölgeleri ile gelişmişlik farkının azaltılması için bölgesel kalkınma projeleri hayata geçirilmiştir. Buna göre Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamin- daki illerde aşağıdakilerden hangisinin bölge ille- rinin gelişimini olumsuz etkileyebileceği söylene- bilir? üyesi az? Nitelikli konaklama tesisleri yapılarak tarih ve kültür turizminin geliştirilmesi Yaz mevsiminin yağışsız geçmesine bağlı olarak, tanimda sulama ihtiyacının artması Mavi Tünel gibi sulama projeleriyle tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması b) Büyükbaş hayvanların süt verimini artırmak için ko- operatiflerin kurulması Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle yıl bo- yunca gelir sağlanması

1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster