Soru:

A ABBCCI AaBb AaBbCcDdE AaBbCcDc A ABBCCD AaBbCcDc AaBbCcDdEe AaBbc 1 Alt Konu B... 1 Başlık 1 1 Başlık 2 1 Başlık 3 1 Başlık 4

A ABBCCI AaBb AaBbCcDdE AaBbCcDc A ABBCCD AaBbCcDc AaBbCcDdEe AaBbc
1 Alt Konu B... 1 Başlık 1 1 Başlık 2 1 Başlık 3 1 Başlık 4 1 Başlık 5 1 Başlık 6
abe x x Aa
hi
1 Başlık
Yazı Tipi
15
Paragraf
Stiller
Anadolu'da kurulmuş ilk Türk denizcisi olan beyliğim.
Çaka
D-) Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.( 10 puan )
Doğru Yanlış
1
1
Antalya'da sıcaklığın Sinop'tan fazla olmasının sebebi ekvatora olan yakınlıktır.
+
2
Ayni enlemde olan Erzurum 'un Eskişehir'den daha soğuk olmasında yükselti etkili olmuştur.
Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz sıcaklığı ile sararan ot topluluğu bozkırdır.
3
4
+
5
+
6
Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere plato denilmektedir.
Anadolu'nun kapıları Miryokefalon Savaşı ile açılmıştır.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti II.Köktürklerdir.
İpek Yolu ekonomik bir katkı sağladığı için hakimiyet amacıyla savaşlara neden olmuştur.
Arap baskıları sonucunda Türkler Islamiyet'i kabul etmek zorunda kalmıştır.
Türk Tarihinde "SULTAN" ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tur.
+
7
+
8
+
9
+
10
Bilim adamlarının sarayda ağırlanması Gaznelilerin Bilime verdiği önemi gösterir.
1 )
I
6 ) Türkler tarih boyunca Anadolu'da birçok;
I. Medrese
II. Şifahane

A ABBCCI AaBb AaBbCcDdE AaBbCcDc A ABBCCD AaBbCcDc AaBbCcDdEe AaBbc 1 Alt Konu B... 1 Başlık 1 1 Başlık 2 1 Başlık 3 1 Başlık 4 1 Başlık 5 1 Başlık 6 abe x x Aa hi 1 Başlık Yazı Tipi 15 Paragraf Stiller Anadolu'da kurulmuş ilk Türk denizcisi olan beyliğim. Çaka D-) Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.( 10 puan ) Doğru Yanlış 1 1 Antalya'da sıcaklığın Sinop'tan fazla olmasının sebebi ekvatora olan yakınlıktır. + 2 Ayni enlemde olan Erzurum 'un Eskişehir'den daha soğuk olmasında yükselti etkili olmuştur. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz sıcaklığı ile sararan ot topluluğu bozkırdır. 3 4 + 5 + 6 Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere plato denilmektedir. Anadolu'nun kapıları Miryokefalon Savaşı ile açılmıştır. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti II.Köktürklerdir. İpek Yolu ekonomik bir katkı sağladığı için hakimiyet amacıyla savaşlara neden olmuştur. Arap baskıları sonucunda Türkler Islamiyet'i kabul etmek zorunda kalmıştır. Türk Tarihinde "SULTAN" ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. + 7 + 8 + 9 + 10 Bilim adamlarının sarayda ağırlanması Gaznelilerin Bilime verdiği önemi gösterir. 1 ) I 6 ) Türkler tarih boyunca Anadolu'da birçok; I. Medrese II. Şifahane

1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster