Soru:

9. 1961 Anayasası'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Halk oylaması ile kabul edilmiştir. B) Çift

9. 1961 Anayasası'nın özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Halk oylaması ile kabul edilmiştir.
B) Çift meclisli bir sistem getirmiştir.
C) Merkez teşkilatı karşısında, yerel yönetim-
lerin gücünü artırmıştır.
D) Meclisin faaliyetlerine yargı denetimi ge-
tirmiştir
.
E) Askeri darbenin ardından hazırlanmıştır.

9. 1961 Anayasası'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Halk oylaması ile kabul edilmiştir. B) Çift meclisli bir sistem getirmiştir. C) Merkez teşkilatı karşısında, yerel yönetim- lerin gücünü artırmıştır. D) Meclisin faaliyetlerine yargı denetimi ge- tirmiştir . E) Askeri darbenin ardından hazırlanmıştır.

1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster