Soru:

6. Yükselim (konveksiyonel) yağışları, isinip yükselen hava küt. lesinin belirli bir yükseltiden sonra soğuyup yoğunlaşmasıy- la

6. Yükselim (konveksiyonel) yağışları, isinip yükselen hava küt.
lesinin belirli bir yükseltiden sonra soğuyup yoğunlaşmasıy-
la meydana gelir.
Buna göre,
I. Erzurum-Kars Platosu'nda yaz aylarında,
II. Çukurova'da kış mevsiminde,
III. İç Anadolu'da ilkbahar aylarında,
IV. Doğu Karadeniz kıyılarında sonbaharda
görülen yağışlardan hangileri bu türdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve II
D) Il ve IV
E) III ve IV

6. Yükselim (konveksiyonel) yağışları, isinip yükselen hava küt. lesinin belirli bir yükseltiden sonra soğuyup yoğunlaşmasıy- la meydana gelir. Buna göre, I. Erzurum-Kars Platosu'nda yaz aylarında, II. Çukurova'da kış mevsiminde, III. İç Anadolu'da ilkbahar aylarında, IV. Doğu Karadeniz kıyılarında sonbaharda görülen yağışlardan hangileri bu türdendir? A) I ve II B) I ve III C) II ve II D) Il ve IV E) III ve IV

1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster