Soru:

17. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkla- ri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak, bekle- nen sıcaklık der

17. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkla-
ri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak, bekle-
nen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sap-
malara "anomali" denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anomaliyi ortaya çı-
karan etmenlerden biri değildir?
A) Baki
CYükselti
B) Ekvatora yakınlık
Okyanus akıntıları
E) Kalasallik

17. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkla- ri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak, bekle- nen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sap- malara "anomali" denir. Aşağıdakilerden hangisi, bu anomaliyi ortaya çı- karan etmenlerden biri değildir? A) Baki CYükselti B) Ekvatora yakınlık Okyanus akıntıları E) Kalasallik

1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster