Soru:

UNUI DUNU ILI 17. Yugoslavya ve Arnavutluk'un komünist rejimi benimsemelerine rağmen SSCB'ye karşı bağımsız bir tutum sergilemel

UNUI DUNU ILI
17. Yugoslavya ve Arnavutluk'un komünist rejimi
benimsemelerine rağmen SSCB'ye karşı bağımsız bir tutum
sergilemeleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) NATO'ya üye olmaları
B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın himayesinde bulunmaları
C) Komünist rejimleri SSCB'nin etkisiyle benimsememeleri
D) SSCB ile etnik ve dini bakımdan bağlarının bulunmaması
E) SSCB'nin sosyalizmi benimsemesi

UNUI DUNU ILI 17. Yugoslavya ve Arnavutluk'un komünist rejimi benimsemelerine rağmen SSCB'ye karşı bağımsız bir tutum sergilemeleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) NATO'ya üye olmaları B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın himayesinde bulunmaları C) Komünist rejimleri SSCB'nin etkisiyle benimsememeleri D) SSCB ile etnik ve dini bakımdan bağlarının bulunmaması E) SSCB'nin sosyalizmi benimsemesi

1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster