Soru:

I.Eishenhover Doktrini II- Marshall Planı III- Molotof Planı Yukarıdakilerden hangileri Soğuk Savaş döneminde Bati Bloku içerisi

I.Eishenhover Doktrini
II- Marshall Planı
III- Molotof Planı
Yukarıdakilerden hangileri Soğuk Savaş döneminde
Bati Bloku içerisinde gerçekleşen oluşumlardandır?
A) Yalnız! B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

I.Eishenhover Doktrini II- Marshall Planı III- Molotof Planı Yukarıdakilerden hangileri Soğuk Savaş döneminde Bati Bloku içerisinde gerçekleşen oluşumlardandır? A) Yalnız! B)Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster