Soru:

Endur 2. 1 Ağustos 1975'te 35 Avrupa ülkesi tara- fından imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile Avrupalı devletlerin kendi araların

Endur
2.
1 Ağustos 1975'te 35 Avrupa ülkesi tara-
fından imzalanan Helsinki Nihai Senedi
ile Avrupalı devletlerin kendi aralarında
aşağıdakilerden hangisini benimsedikleri
söylenemez?
A) Eşitlik ve egemenliğe saygı
B) Sınırların ihlal edilmezliği
C) Doğu ve Batı Bloklarına karşı eşit mesafe-
de politika izlenmesi
D) Kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma
E) Halkların kendi kaderlerini tayin hakkından
yararlanması

Endur 2. 1 Ağustos 1975'te 35 Avrupa ülkesi tara- fından imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile Avrupalı devletlerin kendi aralarında aşağıdakilerden hangisini benimsedikleri söylenemez? A) Eşitlik ve egemenliğe saygı B) Sınırların ihlal edilmezliği C) Doğu ve Batı Bloklarına karşı eşit mesafe- de politika izlenmesi D) Kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma E) Halkların kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması

1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster