Soru:

7. Yı. Max Weber II. Kari Marx III. Friedrich Engels Yukarıdakilerden hangileri kapatilizme yönelik sert eleştirilerde bulunmuşl

7. Yı. Max Weber
II. Kari Marx
III. Friedrich Engels
Yukarıdakilerden hangileri kapatilizme yönelik sert
eleştirilerde bulunmuşlardır?
A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve 11
D) II ve III E) I, II ve III
tuhan

7. Yı. Max Weber II. Kari Marx III. Friedrich Engels Yukarıdakilerden hangileri kapatilizme yönelik sert eleştirilerde bulunmuşlardır? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III tuhan