Soru:

13 Filistin meselesinin çözümü için 1991 ve 1993 ta- rihlerinde; 1. Londra, 11. Oslo, III. Madrid şehirlerinden hangilerinde Fil

13 Filistin meselesinin çözümü için 1991 ve 1993 ta-
rihlerinde;
1. Londra,
11. Oslo,
III. Madrid
şehirlerinden hangilerinde Filistin ve İsrail devlet
adamları çeşitli görüşmeler yapmıştır?
A) Yalnız! B) Yalnytt C) I vey
D) I ve III E) N ve III

13 Filistin meselesinin çözümü için 1991 ve 1993 ta- rihlerinde; 1. Londra, 11. Oslo, III. Madrid şehirlerinden hangilerinde Filistin ve İsrail devlet adamları çeşitli görüşmeler yapmıştır? A) Yalnız! B) Yalnytt C) I vey D) I ve III E) N ve III