Soru:

12- 15. Hititlerin ilk dönemlerinde, 1- Ele geçirilen toprakların prenslere verilmesi.X Misir. ilk uygarlık c sentez bir 11- Pre

12-
15.
Hititlerin ilk dönemlerinde,
1- Ele geçirilen toprakların prenslere verilmesi.X
Misir. ilk
uygarlık c
sentez bir
11- Prenslere verilen bu toprakları işleme karşılığı
orduya asker temin etmesi
III- Tarımın Hititler 'de askeri ve ekonomik bir
öneme sahip olduğu
Mısır'ır
gelişmesit
hangisidi
A) Tanrı k
durumlarından hangilerinin feodal timar
sisteminin uygulandığını gösterdiği
savunulabilir?
froada
B) Başlang
C) Coğraff
A) Yalnız !
D) I ve II
B) Yalnız II ve III
E) I-11 - III
C) Yalnız III
D) Diğer
E) Hiyerog
Mısır'da firavunlar, “nom” adı verilen şehir
devletlerini ortadan kaldırarol Man
16. Hindis
aşağıdaki

12- 15. Hititlerin ilk dönemlerinde, 1- Ele geçirilen toprakların prenslere verilmesi.X Misir. ilk uygarlık c sentez bir 11- Prenslere verilen bu toprakları işleme karşılığı orduya asker temin etmesi III- Tarımın Hititler 'de askeri ve ekonomik bir öneme sahip olduğu Mısır'ır gelişmesit hangisidi A) Tanrı k durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir? froada B) Başlang C) Coğraff A) Yalnız ! D) I ve II B) Yalnız II ve III E) I-11 - III C) Yalnız III D) Diğer E) Hiyerog Mısır'da firavunlar, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarol Man 16. Hindis aşağıdaki

1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster