Soru:

TÜRKÇE 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisindo zamir kullanıl- mamıştır? A) Ogrencilerden bazıları dersi anlamıyormuş. B) Eviniz ger

TÜRKÇE
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisindo zamir kullanıl-
mamıştır?
A) Ogrencilerden bazıları dersi anlamıyormuş.
B) Eviniz gerçekten de çok güzelmiş.
C) Birisi hemen şunu bana getirsin.
D) Orada eskiden güzelim çam'ağaçları vardı.

TÜRKÇE 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisindo zamir kullanıl- mamıştır? A) Ogrencilerden bazıları dersi anlamıyormuş. B) Eviniz gerçekten de çok güzelmiş. C) Birisi hemen şunu bana getirsin. D) Orada eskiden güzelim çam'ağaçları vardı.