Soru:

Ekstra Sorular için 5. "Bilim insanları, Büyük Buzul Çağı'nın soğuk dönem- 1 II lerinde bitkilerin yetişmediğini söylüyorlar." I

Ekstra Sorular
için
5.
"Bilim insanları, Büyük Buzul Çağı'nın soğuk dönem-
1
II
lerinde bitkilerin yetişmediğini söylüyorlar."
III
IV
cümlesindeki numaralanmış kelime ve kelime
gruplarından hangilerinin yerine zamir getirile-
mez?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) II ve IV.
6.
1. Burası hatırladığımdan daha güzel.
II. Ötekilerin yanına dizdim.
IH. Davete onlar da gelmeli.
IV. Şurada kestirme bir yol var.
Bu cümlelerin hangisinde farklı türden bir zamir
Lietu

Ekstra Sorular için 5. "Bilim insanları, Büyük Buzul Çağı'nın soğuk dönem- 1 II lerinde bitkilerin yetişmediğini söylüyorlar." III IV cümlesindeki numaralanmış kelime ve kelime gruplarından hangilerinin yerine zamir getirile- mez? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. 6. 1. Burası hatırladığımdan daha güzel. II. Ötekilerin yanına dizdim. IH. Davete onlar da gelmeli. IV. Şurada kestirme bir yol var. Bu cümlelerin hangisinde farklı türden bir zamir Lietu

Zamirler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster