Soru:

7. Kiş, insanları hazırlıksız yakalamıştı. Lapa pala yağan kar ise en çok çocukları sevindirmişti. Yine de herkes onun erkenden

7. Kiş, insanları hazırlıksız yakalamıştı. Lapa pala
yağan kar ise en çok çocukları sevindirmişti. Yine
de herkes onun erkenden gelişini şaşkınlık ve se-
vinçle karşılamıştı.
Bu parçadaki altı çizili zamir, aşağıdaki söz-
cüklerden hangisinin yerine kullanılmıştır?
A) Sokak
C) Kış
B) Çocuk
D) İnsan

7. Kiş, insanları hazırlıksız yakalamıştı. Lapa pala yağan kar ise en çok çocukları sevindirmişti. Yine de herkes onun erkenden gelişini şaşkınlık ve se- vinçle karşılamıştı. Bu parçadaki altı çizili zamir, aşağıdaki söz- cüklerden hangisinin yerine kullanılmıştır? A) Sokak C) Kış B) Çocuk D) İnsan