Soru:

1. Zamirler, adın yerini tutan sözcüklerdir. GO Öğretmenin verdiği tanıma göre, aşağıdakile- rin hangisinde adın yerine kullanıl

1.
Zamirler, adın yerini tutan
sözcüklerdir.
GO
Öğretmenin verdiği tanıma göre, aşağıdakile-
rin hangisinde adın yerine kullanılmış bir söz-
cük yoktur?
A) Şunları salona götürür müsün?
B) Bazılarından hiç ses çıkmıyor.
C) O adam doğruları söylemedi.
D) Onu dışarı çıkarıp yerine bunları koyalım.

1. Zamirler, adın yerini tutan sözcüklerdir. GO Öğretmenin verdiği tanıma göre, aşağıdakile- rin hangisinde adın yerine kullanılmış bir söz- cük yoktur? A) Şunları salona götürür müsün? B) Bazılarından hiç ses çıkmıyor. C) O adam doğruları söylemedi. D) Onu dışarı çıkarıp yerine bunları koyalım.

Zamirler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster