Soru:

TÜRKÇE 7. SINIE TA SONU ÖDEVİ - 12 3. Aşağıda açıklamaları verilen noktalama işaretlerini örnek cümlelerle eşleştiriniz. a Kendi

TÜRKÇE
7. SINIE
TA SONU ÖDEVİ - 12
3. Aşağıda açıklamaları verilen noktalama işaretlerini örnek cümlelerle eşleştiriniz.
a
Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
sonuna konur.
2 Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümle- b. http://tdk.gov.tr
nin sonuna konur.
3. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı . Başarı için en güvenli yol şudur: Emin adımlarla
cümleleri birbirinden ayırmak için konur. ilerlemek
Edebí eserlerde konuşma bölümünden e Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!
önceki ifadenin sonuna konur.
Anlatım olarak tamamlanmamış cümlele- e. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağır-
rin sonuna konur.
mak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
6.
Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüphey- . Yunus Emre (1240?-1320)
le karşılanan yer, tarih vb. durumlar için
kullanılır.
7 Genel ağ adreslerinde kullanılır. g. Umduk, bekledik, düşündük.
6.
Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden
sonra konur
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
konur
10. Tumak içinde olmayan alıntı cümlelerin-
den sonra konur.
11. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar,
eser, basımevi vb. maddelerden sonra
konur.
h. Bebeklerin ağlama sebepleri şunlardır: acikması,
uykusunun gelmesi, bir yerinin ağrıması...
H. Selim heyecanla:
- Ben de geleyim!
H. Falih Rifki ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi,
Istanbul, 1938.
H Adana'ya yarın gideceğim, dedi.
1.
2
3
4.
j ² g in a loc lif lblodle ;
gih
6
7
8
9
10.
11.
a
1
4. Aşağıdaki fiillerin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru şekillerini tablodaki uygun yerlere yazınız.
Olumlu
Olumsuz
Dusim
Olumlu Soru

TÜRKÇE 7. SINIE TA SONU ÖDEVİ - 12 3. Aşağıda açıklamaları verilen noktalama işaretlerini örnek cümlelerle eşleştiriniz. a Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı... sonuna konur. 2 Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümle- b. http://tdk.gov.tr nin sonuna konur. 3. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı . Başarı için en güvenli yol şudur: Emin adımlarla cümleleri birbirinden ayırmak için konur. ilerlemek Edebí eserlerde konuşma bölümünden e Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! önceki ifadenin sonuna konur. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlele- e. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağır- rin sonuna konur. mak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 6. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüphey- . Yunus Emre (1240?-1320) le karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. 7 Genel ağ adreslerinde kullanılır. g. Umduk, bekledik, düşündük. 6. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur 10. Tumak içinde olmayan alıntı cümlelerin- den sonra konur. 11. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur. h. Bebeklerin ağlama sebepleri şunlardır: acikması, uykusunun gelmesi, bir yerinin ağrıması... H. Selim heyecanla: - Ben de geleyim! H. Falih Rifki ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1938. H Adana'ya yarın gideceğim, dedi. 1. 2 3 4. j ² g in a loc lif lblodle ; gih 6 7 8 9 10. 11. a 1 4. Aşağıdaki fiillerin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru şekillerini tablodaki uygun yerlere yazınız. Olumlu Olumsuz Dusim Olumlu Soru

Cevap

Evet hepsi doğru tebrikler!

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

Evet he... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE