Soru:

9. Anadolu Yarımadası'nda en eski yerleşmeler, insanli- ğin başlangıcından, günümüzden 12 bin yıl önceleri- ne kadar süren Eski Taş çağına aittir. Çok uzun süren bu çağda, bir buzul dönemi bitip, ilik

9. Anadolu Yarımadası'nda en eski yerleşmeler, insanli-
ğin başlangıcından, günümüzden 12 bin yıl önceleri-
ne kadar süren Eski Taş çağına aittir. Çok uzun süren
bu çağda, bir buzul dönemi bitip, ilik bir ara dönem-
den sonra tekrar bir buzul dönemi başladığından, do-
ğal çevre ortamı sürekli değişmekteydi. İnsanlar zor ve
değişken doğa koşullarına ayak uydurmaya çalışıyor,
avlanıyor, toplayıcılık yapıyorlardı. Göçebe bir yaşam
süren, mevsimlik kamp yerleri kuran bu insanlar, bu-
zul dönemlerinde mağaralara ve kaya kovuklarına si-
ğınıyorlardı. Bu dönem insanları için çoğu zaman "ma-
ğara adamı" yakıştırması yapıilır. "
Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinde büyük
harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanış vardır?
A) Anadolu Yarımadasi
BEski Taş çağı
Cbuzul dönemi
D) mağara adamı

9. Anadolu Yarımadası'nda en eski yerleşmeler, insanli- ğin başlangıcından, günümüzden 12 bin yıl önceleri- ne kadar süren Eski Taş çağına aittir. Çok uzun süren bu çağda, bir buzul dönemi bitip, ilik bir ara dönem- den sonra tekrar bir buzul dönemi başladığından, do- ğal çevre ortamı sürekli değişmekteydi. İnsanlar zor ve değişken doğa koşullarına ayak uydurmaya çalışıyor, avlanıyor, toplayıcılık yapıyorlardı. Göçebe bir yaşam süren, mevsimlik kamp yerleri kuran bu insanlar, bu- zul dönemlerinde mağaralara ve kaya kovuklarına si- ğınıyorlardı. Bu dönem insanları için çoğu zaman "ma- ğara adamı" yakıştırması yapıilır. " Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanış vardır? A) Anadolu Yarımadasi BEski Taş çağı Cbuzul dönemi D) mağara adamı

Yazım (imla) Kuralları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster