Soru:

19. • Sifat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. • İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılanlar dâhil ol-

19.
• Sifat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik
yazılır.
• İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılanlar dâhil ol-
mak üzere ikilemeler ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen yazım ku-
rallarından herhangi birine uymamaktan kaynakla-
nan bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yapımına 1228'de başlanıp 1243'te tamamlanan
Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından yap-
tırılan Ulu Cami, günümüzde çapasağlam ayakta
duruyor.
B) Başta kapılar olmak üzere taş işçiliğinin en nadide
ve en ince örneklerini birebir yansıtan harikulade
motifler tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.
C) Eseri özgün kılan bir diğer özellik de uzaktan bakıl-
dığında simetrik olduğu düşünülen, özünde asimet-
rik bezemelerde yer alan motiflerin hiçbirinin iç içe
görünmemesidir
.
D) Mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin baş-
tan başa uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu şa-
heser, dünyada görülmeye değer eserler listesinin
başındadır.

19. • Sifat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. • İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılanlar dâhil ol- mak üzere ikilemeler ayrı yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen yazım ku- rallarından herhangi birine uymamaktan kaynakla- nan bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Yapımına 1228'de başlanıp 1243'te tamamlanan Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından yap- tırılan Ulu Cami, günümüzde çapasağlam ayakta duruyor. B) Başta kapılar olmak üzere taş işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini birebir yansıtan harikulade motifler tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. C) Eseri özgün kılan bir diğer özellik de uzaktan bakıl- dığında simetrik olduğu düşünülen, özünde asimet- rik bezemelerde yer alan motiflerin hiçbirinin iç içe görünmemesidir . D) Mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin baş- tan başa uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu şa- heser, dünyada görülmeye değer eserler listesinin başındadır.

Cevap

B secensind peces "birebor "be
liness anculler de verster 2. maddeye
rymamaktadır. isim down eleagle kenelmung
bir ikilemedir.
Chup B
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE