Yazı (Metin) Türleri Soruları

19. Konu, otonom -hiçbir insan muamelesine gerek kalmadan kendi kendine karar verebilen- robotlar. Yıllardır
uzaktan takip edip uygulama alanlarında gelebileceği boyutları pek de tahmin edemediğim bu tür robot
çalışmaları geçen hafta bazı ülkelerin askeri

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

19. Konu, otonom -hiçbir insan muamelesine gerek kalmadan kendi kendine karar verebilen- robotlar. Yıllardır uzaktan takip edip uygulama alanlarında gelebileceği boyutları pek de tahmin edemediğim bu tür robot çalışmaları geçen hafta bazı ülkelerin askeri kurumlarınca "kullanıma hazır" diye boy gösterince kelimenin tam anlamıyla şok oldum. Gerçi"Boy gösterdi” diyorum ama öyle sansasyonlar yaratarak değil. Dışarıya sızan haber tarzında... Bilimle biraz ilgisi olan, yeni teknoloji meraklısı okur ve yazarlar dışında işin boyutlarını anlamayanlar "Abartılacak bir şey yok, zaten yıllardır bu konu konuşuluyor, ortada belli bir ürün yok" deyip geçiverdiler. Bu metnin türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Al Yazarın günlük olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, okuyucusuyla konuşuyormuş gibi anlattığı bir yazıdan alınmıştır. B) Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan kendi kişisel görüş ve düşüncelerini samimi bir dille ve kendi kendine konuşuyormuş gibi anlattığı bir yazıdan alınmıştır. C) Yazarın bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergi- ferde yayımlanan kısa fikir yazısından alınmıştır. Di Yazarın belirli bir konuda bir goruşu, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazdığı bilimsel bir yazıdan alınmıştır.

5. Makalede temel unsur düşünce "fikir'dir. Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inan-
dinci veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar. Makaleler öğretici yazi-
lardır. Bu nedenle yazar t

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

5. Makalede temel unsur düşünce "fikir'dir. Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inan- dinci veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar. Makaleler öğretici yazi- lardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup kullanır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmamıştır? A) Farklı Kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasını ve uygun maliyetli teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da alternatif enerji kaynakları geliştiriliyor. Bugün ağaçlardan, bitkilerden, nehirlerden hatta çöplerden bile enerji elde ediliyor. Bu kaynaklara bir yenisi de yakın zaman önce Doç. Dr. Özgür Şahin tarafından eklendi. Çalışmalarına Columbia Universitesinde devam eden Dr. Özgür Şahin havadaki nem değişimlerinin kaynağı olan buharlaşmadan elektrik elde edebilen bir jeneratör geliştirdi. B) Italyan yazan Luigi Pirandello'nun bir iki oyununu görmüşsünüzdür, hikâyelerini okudunuz mu? Bay Feridun Timur onlardan otuz altisini dilimize çevirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da bastırmış. Hepsini okumadimsa da okuduklarım çok hoşuma gitti, diyebilirim ki o yazarın oyunlarından daha çok beğendim hikayelerini. Oyunlarında yüksekten atmayı andırır bir hal vardir. Hikayeleri öyle değil, Pirandello onlarda kişilerini daha iyi gösteriyor, canlandırıyor. C) Anadolu ve Rumeli ağızlan hakkında bilgi veren en eski kaynaklardan biri de gramer kitaplarıdır. Bunlar yazı dili gramer- leri olmasına rağmen, bir kısmında çeşitli oranlarda Anadolu ve Rumeli ağızlarına dair bilgi ve örneklere rastlanır. D) Güneş ışığı insanlar için sadece bir enerji kaynağı değil . Örneğin mimarlar için projelerinde yeni boşluklar ve alanlar kazandıran bir tasarım aracı. Gün işığinin en verimli kullanıldığı bina tasarımlarının birçok avantajı var. Güneş işığından etkin bir şekilde yararlanmanın, enerji maliyetlerinin düşmesine neden olan ekonomik kazanımların yanı sıra insan sağ- liği üzerinde olumlu etkileri olduğu da biliniyor. 54

5.
DENEME : Herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerin samimi bir üslupla yazıldığı türdür. Yazann
görüşünü kanıtlama amacı yoktur.
FIKRA Güncel olaylardan konulann seçildiği, samimi bir dil ile duygu ve düşüncelerin yazildiği türdür. Gazete
ve dergi

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

5. DENEME : Herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerin samimi bir üslupla yazıldığı türdür. Yazann görüşünü kanıtlama amacı yoktur. FIKRA Güncel olaylardan konulann seçildiği, samimi bir dil ile duygu ve düşüncelerin yazildiği türdür. Gazete ve dergi yazılandır. Köşe yazısı" da denir. SÖYLEŞİ Bir yazanın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabryla konuşuyomuş hissini verecek bir üslupla yazdığı fikir yazılarıdır. MAKALE : Herhangi bir konuda yazılan, yazarın düşüncelerini bir dayanak üzerine anlattiği yazı türüdür. Daha resmi bir üslupla yazılır ve yazar düşüncesini kanıtlamak için çeşitli verilere, alinlara yer verir. Buna göre, Erol Güngör, milli değerlere önem veren ve bunu yazılarında ve kitaplannda en güzel şekilde ifade eden bir fikir adamıdır. O, milli değerlerden hareketle ürettiği fikirler ile hem kendi çağındaki sorunlara duyarsız kalmamış ve hem de bizim güncel sorunlarımızın çözümüne ışık tutmuştur. O. toplumun birlik ve beraberliği, yasanan dedim sürecinde mill değerlerin muhafazası konularında önemli görüşler ortaya koymuştur. Ben bu yazımda onun önce ailesi, çocukluğu, kişiliği bilim anlayışı ve yaşadığı dönemi inceledim. Ardından onun düşüncelerini çeşitli yazilar- dan seçtiğim başlıklar çerçevesinde tespite çalıştım. Ulaşabildiğim değerlendirme ve genellemeler hem yazıman içinde hem de kısa olarak sonuç bölümünde ifade etmeye gayret ettim. metninde sözü edilen eserin hangi türde yazıldığı söylenebilir? Deneme Fikra Söyleşi Makale

Luv, uigelt
yerine asılmış.
2.
Konu, otonom -hiçbir insan muamelesine gerek kalmadan kendi kendine karar verebilen- robotlar. Yıllardır
uzaktan takip edip uygulama alanlarında gelebileceği boyutları pek de tahmin edemediğim bu tür robot
çalışmaları geçen h

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

Luv, uigelt yerine asılmış. 2. Konu, otonom -hiçbir insan muamelesine gerek kalmadan kendi kendine karar verebilen- robotlar. Yıllardır uzaktan takip edip uygulama alanlarında gelebileceği boyutları pek de tahmin edemediğim bu tür robot çalışmaları geçen hafta bazı ülkelerin askeri kurumlarınca "kullanıma hazır" diye boy gösterince kelimenin tam anlamıyla şok oldum. Gerçi"Boy gösterdi” diyorum ama öyle sansasyonlar yaratarak değil. Dışarıya sızan haber tarzında... Bilimle biraz ilgisi olan, yeni teknoloji meraklısı okur ve yazarlar dışında işin boyutlarını anlamayanlar "Abartılacak bir şey yok, zaten yıllardır bu konu konuşuluyor, ortada belli bir ürün yok" deyip geçiverdiler. Bu metnin türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Warın günlük olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, okuyucusuyla konuşuyormuş gibi anlattığı bir yazıdan alınmıştır. Hazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere vakmadan kendi kişisel görüş ve düşüncelerini samimi bir dille ve kendi kendine konuşuyormuş gibi anlattığı bir yazıdan alınmıştır. C) Yazarın bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergi- lerde yayımlanan kısa fikir yazısından alınmıştır. D) Yazarın belirli bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazdığı bilimsel bir yazıdan alınmıştır. John 3. Oyuncak, çocuğun gelişim dönemine uygun şekilde seçilmeli ve onun eğitimine katkı sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Çocuğun çok fazla oyuncağa sahip olmasının önemi yoktur, önemli olan onun sahip olduğu

. Gerçekleşmesi mumkan bir olayıyor
, zaman vo kipi belirterek iplayen sanatsal kına yazılara hikaye done
Bir yazarın, kişisel gorus vo dusuncelerini tezla donnlogtirmeden, okuyucusuyla konuyuyormuş gibi içten bir
hava içinde yazdığı yazılara sohbet (soyle

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

. Gerçekleşmesi mumkan bir olayıyor , zaman vo kipi belirterek iplayen sanatsal kına yazılara hikaye done Bir yazarın, kişisel gorus vo dusuncelerini tezla donnlogtirmeden, okuyucusuyla konuyuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet (soylesi) denir. .Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gorduklori ya da yaşadıkları ilginç olaylan göz lemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüne anı denir. .Gunlukler ne gun yazıldığını belirtmek için tarih atlan, çoğu zaman her günün sonunda o gün olup bitenin Sicağı sıcağına anlatıldığı, olaylarla ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapıldığı yazılardır. Aşağıdaki metinlerden hangisi tanımı verilen metin türlerinden birinin örneği olamaz? A) Şimdilerde insanlar, başkalarının hayatlarıyla yatıp onlarla kalkıyorlar, içlerindeki o güzelim öğrenme tutkusu, o heyecan insanın, osyanın ve kainatın eteklerine bile dokunmadan yaşıyorlar. Sizin de çovrenizde böyle insanlar vardır muhakkak Merakın bu torlos, sahibine yeni kapılar açıp yeni dünyalar kuracak, zengin bir ha- yat getirecek yerdo, kişinin katasını bir yıgın dedikodu ve kirli sözlerle dolduruyor. Merakları bitiriyor insanları, başkalarının hayatı busbütün osir alıyor günlerini B) Iki arkadaş balik pazarına indiler. Dar, çukur, karanlik ve en nihayetinde ayazma gibi lamba yanan bir bakkal dükkanından içeri daldılar. Sırtındaki gömlek her türlü yağ ve benzeri soylerin bulaşmasıyla su sızdırmaz bir muşamba haline gelmiş koca karınlı bakkal, müşterileri ile meşguldo. Oglen olmasına rağmen dükkân tiklim tiklim doluydu. Müşterilerden biri, aç bir kedi sinsiligiyle dükkanı gözden geçirmekteyken gelenlerin hällerine dikkat etmekten kendini alamayan iki arkadaştan biri bakkalın çırağına: "Peynir istiyorum." dedi. C) Sali, 22 Eylül 2018 Bugün inanılmaz kötü bir gün geçirdim. Umarım bu bana ders olmuştur. Kardeşimin doğum günü vardı. Bütün aile bizdeydi. Doğum gününü kutladık, pastaları kestik herkes pastasını yedi ve güzel bir gün geçirdik. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Kardeşime hediye gelen fotoğraf makinesiyle birkaç fotoğraf çekmek istedim. Kar- deşim, makineyi ondan izinsiz aldığım için elimden zorla çekip almak istedi. Vermeyince daha güçlü çekti ve makine gözünün altına geldi. Bir anda orası morardi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. D) Gaziantep Kalesi, çok ilginç yerlerden bir tanesidir. Allenben Deresi'nin güney kısmında yer alan ve yüksekliği ortalama 25 metre civarında olan bir tepe üzerinde kurulmuştur. Gaziantep Kalesi, MO 2 ve 4. yüzyılda ilk baş- ta Roma Dönemi'nde gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Kule yapısının dairesel biçimde olduğu toplamda 36 adet kale burcuna sahiptir ancak 12'sinin günümüze kadar gelebildiğini görmekteyiz. Gaziantep Kalesi'nin duvar taşları, tamamen blok taşlardan inşa edilmiştir. Bu sayede oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. 153

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE