Yazı (Metin) Türleri Soruları

A
13. Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum so-
runlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel gö-
rüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlattığı gazete
köşelerinde yazılan yazılardır. Bu yazılarda güncel,
siyasal, toplumsal sorunlar, kişisel

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

A 13. Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum so- runlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel gö- rüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlattığı gazete köşelerinde yazılan yazılardır. Bu yazılarda güncel, siyasal, toplumsal sorunlar, kişisel görüşler ele alınır. Bu yazı türünde yazar, çok çeşitli konulardan söz açabilir. Bu türde yazılar, düşünsel bir planla yazılır ve değişik anlatım biçimlerinden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklen- diren bir metindir? A) Halis muhlis Türkçesi dururken yabancı söz- cükleri kullanmak nedir, anlamak mümkün değil doğrusu. Geçenlerde bir yemeğe davetliydim. Yakın bir aile dostunun evinde masada yemek- teydik. Ne olduysa oldu, elimdeki su bardağı yere düşüverdi. Dolayısı ile canım sıkıldı biraz. Aile dostumun beni teselli etmek için sarf etti- ği ifade aynen şuydu: "Relax ol, problem yok." Hadi problemi anladım da bu "relax ol" da neyin nesiydi? Dilimizde karşılığı yok muydu? Elbette. vardı fakat o bunu tercih etmişti. C B Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek, olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda iyi insan çıkar; iyi derken de her türlü er- demi düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki eski Ro- ma'da, kendi kendini batıran o bilgin Roma'dan daha büyük değerde insanlar vardı. Başka yan- ları hep benzer olsa da dürüstlük ve yürek temiz- liği eski Roma'nın ayrıcalığıdır çünkü o şaşılası bir sadelikte yaşamayı bilmişti. t C) Sizler de hatırlıyorsunuz değil mi bir şairimizin Türkçeyi ana sütüne benzettiğini? Ana sütü ney- se dilimizde Türkçe de odur. O kadar leziz, o ka- dar yararlı... Sizce ana sütü tadı kaldı mı o güzel Türkçemizde? Bana sorarsanız, o eski tat yok artık damaklarımızda. Güzel Türkçemizi bozmak için çok uğraştık ve nihayetinde de az çok başa- rılı olduk. Batı'ya özenerek onların dilini, onların sözcüklerini kullanır olduk. Hem de halis muhlis Türkçe karşılığı varken. D) İşkolik ve kontrol delisi insanların ortak özellikleri, mükemmelliyetçi, katı kuralları olan, esneklikten yoksun, para harcama konusunda hem kendisi- ne hem de başkalarına cimri davranan, inatçı ki- şiler olmalarıdır. Bu kişilerin korkuları da ortaktır: Hatalar, eksiklikler, düzensizlikler, yetersizlikler... Her şey kontrolden çıkacakmış gibi felaket bek- lentileri, hiçbir işi bitiremeyecekleri korkusu gibi korkuları her iki grup için genelleyebiliriz. FİNAL LGS-2 14. Aslı, Han daş cuk Bu • • · . B d A 15.

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki metin türlerini kullanarak doldurunuz.
●
Bir kişinin, başından geçen olayları anlattığı yazılara .an...denir.
.denir.
Görülen bir yerin özelliklerinin, doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazılara
Kahr

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki metin türlerini kullanarak doldurunuz. ● Bir kişinin, başından geçen olayları anlattığı yazılara .an...denir. .denir. Görülen bir yerin özelliklerinin, doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazılara Kahramanları genellikle hayvan ya da bitki olan ve insanlara ders veren yazılara fab... denir. 0 İnsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün görülen olayları, yer ve zaman belirterek bütün ayrın- tılarıyla ele alan uzun yazılara denir. ● Tanımış kişilerin yaşamlarını, hangi işleri başardıklarını, çalışma biçimlerini, kısaca yaşam öykülerini anla- tan yazılara .. ..b.iy.ograf... denir. ● Herhangi bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi kanıtlamak, savunmak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarına..makale.....denir. ● Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini iddia ve ispat amacı gütmeden içten bir dille karşısındakiyle konuşu- yormuşçasına anlattığı yazılara..Sohbet..denir. ● Olağanüstü olayları yer ve zaman belirtmeden anlatan, kahramanları gerçek dışı varlıklar olan yazıla- ra.Masa..denir. ● Bir yazarın kendine has ifade özelliklerinin tamamına u.s.lu.Pdenir. ● Birbirinden uzakta olan insanların zaman zaman duygu ve düşüncelerini anlatmak için birbirlerine yazdık- ları yazılara.mektu.p..denir. 0 Güncel konularda yazılan ve kişisel görüş ve düşünceleri taşıyan kısa fikir yazılarına denir. BAY

CT
Yaşanmış olayların üzerinden belli bir zaman
geçtikten sonra anlatıldığı metinlere ani denir.
Anı, yazarın bizzat yaşadığı bir olay olabileceği
gibi kendi başından geçen değil de tanık oldu-
ğu olaylardan da oluşabilir.
Bir sanat eserinin içeriğini, üsl

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

CT Yaşanmış olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anlatıldığı metinlere ani denir. Anı, yazarın bizzat yaşadığı bir olay olabileceği gibi kendi başından geçen değil de tanık oldu- ğu olaylardan da oluşabilir. Bir sanat eserinin içeriğini, üslubunu, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan yazılara eleştiri de- nir. Eleştiri okuyucuya yol gösterir ve eserin daha iyi anlaşılmasını sağlar. As Gazetelerin belirli köşelerinde yazılan kısa, güncel yazılara fikra denir. Fıkrada güncel olaylarla ilgili düşünceler yer alır. Bir yazarın herhangi bir konudaki duygu ve dü- şüncelerini karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazılara sohbet denir. İçtenlik ve do- ğallık sohbetin özelliğidir. sohbet Fikrd Aşağıdaki metinlerden hangisi, bu türlerden birine örnek olarak gösterilemez? A) Doğu'nun sınırlarına sığmayıp bulunduğu coğrafyayı, çağları aşan ölümsüz ve uzun hikâyesidir Leyla ve Mecnun. Her ne kadar Arap kabilelerin birinde yaşayan Kays ile Leyla'nın aşk hikâyesini konu edinmekteyse de hikâye; sadece Arap coğrafyasında yazılıp okunmakla kalmamış, bütün bir Doğu medeniyetinde yaygın- laşmıştır. Arap, Fars, Türk, Urdu edebiyatlarında ele alınan hikâye; her kültürde -birtakım ufak tefek farklılık- larla da olsa- kendisine yer bulmuştur. Öyle ki Türk, Fars ve Urdulu şairler, hikâyeyi ele alırken bulundukları coğrafyadan, kültürden bir şeyler katmışlardır. Böylelikle hikâye, bütün bir Doğu medeniyetine hitap eden bir öyküye dönüşmüştür. B) Aşk ve sevgi aynı hizadan baktırır insana. İkinin bir olmasıdır aşk. İkinin aynı yerde buluşmasıdır sevgi. Birinin diğerini sarıp sarmalamasıdır şefkat. Üşüyene üflenen ilik nefes, isitmasa da... Yolda kalmışa yürüme heve- sidir, vardırmasa da. Ansızın beliren ışık, karanlığın ortasında her yeri aydınlatmasa da... Küçük bir tutamaktır uçurumun yanı başında. Belki kurtarır düşmekten, belki kaçınılmaz kader ama anlık tebessümün parıldadığı yüzden anlık sevgi yayılımıdır yansıyan yüzeye. C) Bir yaz günüydü, galiba temmuz ayındaydı. Teyzemin Kanlıca'da oturan kızı, küçük oğlu Ali ile beraber bize misafir gelmişti. Büyükler, ninemin odasına çekildiler. İki üç yaş kadar küçüğüm Ali ile ben de soluğu doğru selâmlıkta aldık. Vapur iskelesi bitişik, deniz önümde, bana karışacak kimseler uzak. Bahçe her yaramazlığa müsait, havuzun içi kırmızı balık doluydu. Bana olta verecek, yem hazırlayacak, emirlerimi dinleyecek kayıkçı uşak hep orada. Haremde ne işim var benim? "Gel seninle denizden su çekip boşaltalım Ali!" Annesi biraz eyvel tertemiz, güller gibi giydirmiş kuşatmış. Kimin umurunda? Merdiven altında iki boş ilâç şişesi, dolapta bir yumak sicim bulduk. Haydi, deniz kenarına! Con Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina süreci, küresel karbon salınımını büyük oranda azalttı. Uluslararası bir araştırma grubunun yakın zamanlarda yaptığı çalışmaya göreyse bu durum fazla uzun sürmeyecek. Atmosferdeki karbondioksit miktarı -son on yıldır- her yıl yaklaşık %1 oranında artıyordu. Araştırmacılar, özellikle karantina önlemleri nedeniyle kara ve deniz ulaşımında kullanılan araç sayısının azal- masının yanı sıra birçok fabrikanın çalışmaya ara vermesi sonucu üretimin ve enerji kullanımının düşmesinin bu durumun nedeni olduğunu söylüyor. Uçuş kısıtlamalarının küresel karbondioksit salınımının azalmasına sağladığı katkı ise daha az. 7 13. TÜRKÇE 20 09

DENEME
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir edebltürden
9.
alınmıştır?
A Konya'nın Kadınhanı ilçesinde küçük bir köyde
geçti çocukluğum. İlk ve ortaokulu burada bitir-
dikten sonra lise tahsili için Konya'ya yerleştik.
Mehmet Akif Ersoy Lisesini bitirdikten

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

DENEME Aşağıdakilerden hangisi farklı bir edebltürden 9. alınmıştır? A Konya'nın Kadınhanı ilçesinde küçük bir köyde geçti çocukluğum. İlk ve ortaokulu burada bitir- dikten sonra lise tahsili için Konya'ya yerleştik. Mehmet Akif Ersoy Lisesini bitirdikten sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat bölümünü bitirdim. Türkçe öğretmeni olarak Aydın'a atan- dim. Halen Aydın'da Gazipaşa Ortaokulunda Pbn görev yapmaktayım. Sabah erkenden kaldırılıp tarlaya gündelik işçi olarak gitmek zorunda olduğum günleri unuta- mam. Her defasında traktörle gidilen bu uzak tarlalardan kaçıp eve gitmek en keyif aldığım işlerden biriydi. Bir gün yine böyle bir kaçışta kardeşimi ayartmak akşam bana kötü bir da- yağa mal oldu. C)Henüz 18 yaşındaydım. Reşit olacağım yaşa girmek beni çok heyecanlandırıyordu. Yeni yaş günümü kutlamak için arkadaşlarım bana sür- priz yapmak istemişlerdi. Ben evdeyken hiç- bir şeyden habersiz bir şekilde oturuyordum. Birden bir telefon çaldı ve beni bir kafeye ça- ğırdılar. Kafeye gittiğimde arkadaşlarım orada oturuyorlardı. Ben de yanlarına gittim. Arkada- şım bana: "Seni burada görmek güzel, neler yapıyorsun bakalım?" dedi. Ben de kendisine aynı duyguları hissettiğimi ilettim. Bir müddet konuştuktan sonra bir anda konfetiler patladı. Kafedeki herkes hep bir ağızdan iyi ki doğdun nidaları atıyordu. O gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Bugün bir kitap fuarındaydım. Kahramanma- raş'ta öyle her zaman kitap fuarı olmazdı. O yüzden evden bir heyecanla çıkıp fuar yoluna düştüm. Alana geldiğimde çok kalabalıktı. Bu- gün en sevdiğim yazarlar gelecekti. Umutluy- dum, bir sürü kitap alıp imzalatacaktım. Öyle de oldu. İmza merasimleri için saatler belliydi. Her bir yazar için ayrı ya da aynı saatler var- dı. İmza salonları kalabalıktı. Sıra vardı. Aldı- ğım kitapları imzalatmak için sırada bekledim ve saatler sonra başardım. Bugünün hatırasını asla unutamam. Diğer sayfaya geçiniz. 10.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE