Soru:

C TÜRKÇE 12. Yazarın bir konu üzerindeki kişisel görüş ve düşüncelerini, kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne fikra d

C
TÜRKÇE
12. Yazarın bir konu üzerindeki kişisel görüş ve düşüncelerini, kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne
fikra
denir. Gazete veya dergilerin belirli yerlerinde yayımlanır. Toplumsal sorunlar veya güncel bir konu dile getirilir,
ortak bir toplumsal düşünce elde edilmek istenir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir fikradan alınmış olabilir?
A) Hayata olumsuz yanlarıyla bakan karamsar insanlarla mı, yoksa her daim güler yüzlü, bardağa
dolu tarafından bakan insanlarla mı arkadaşlık kurmak istersiniz, diye sorsam cevabınız büyük
ihtimalle güler yüzlü insanlar olacaktır. Çünkü bu insanlar çevrelerine mutluluk saçar ve çevrele-
ri tarafından sevilirler.
B)
Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım. "Tandir" gibi, "kağnı" gibi artık ya-
şanan hayatta yeri kalmamış, şöyle böyle bir kelime değit: zarif, ince, medeni bir kelime. Yana
yakıla hasretini çektiğim, hiç kimseden duyamadığım bu kelime "teşekkür'dü.
Millet olarak sırları öğrenmeye pek meraklıyız. Bütün gayretlerimizi başkalarının gizli taraflarını
meydana çıkarmak uğruna harcadığımızı boşuna saklamayalım. Nerede bir sır varsa çözmeye
çalışır ve sırrı çözdüğümüzde ayrı bir mutluluk duyarız.
D)
insan, hayatta birçok şey kaybedebilir. Mesela, bütün ömrü boyunca biriktirdiği parasını birden
kaybedebilir. Bunun önemi yoktur. Kaybedilen para tekrar kazanılabilir. Ruhumuzun bir köşesin-
de kendisine ufacık bile olsa daima bir yer ayırmamız gereken tek şey ümittir.

C TÜRKÇE 12. Yazarın bir konu üzerindeki kişisel görüş ve düşüncelerini, kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne fikra denir. Gazete veya dergilerin belirli yerlerinde yayımlanır. Toplumsal sorunlar veya güncel bir konu dile getirilir, ortak bir toplumsal düşünce elde edilmek istenir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir fikradan alınmış olabilir? A) Hayata olumsuz yanlarıyla bakan karamsar insanlarla mı, yoksa her daim güler yüzlü, bardağa dolu tarafından bakan insanlarla mı arkadaşlık kurmak istersiniz, diye sorsam cevabınız büyük ihtimalle güler yüzlü insanlar olacaktır. Çünkü bu insanlar çevrelerine mutluluk saçar ve çevrele- ri tarafından sevilirler. B) Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım. "Tandir" gibi, "kağnı" gibi artık ya- şanan hayatta yeri kalmamış, şöyle böyle bir kelime değit: zarif, ince, medeni bir kelime. Yana yakıla hasretini çektiğim, hiç kimseden duyamadığım bu kelime "teşekkür'dü. Millet olarak sırları öğrenmeye pek meraklıyız. Bütün gayretlerimizi başkalarının gizli taraflarını meydana çıkarmak uğruna harcadığımızı boşuna saklamayalım. Nerede bir sır varsa çözmeye çalışır ve sırrı çözdüğümüzde ayrı bir mutluluk duyarız. D) insan, hayatta birçok şey kaybedebilir. Mesela, bütün ömrü boyunca biriktirdiği parasını birden kaybedebilir. Bunun önemi yoktur. Kaybedilen para tekrar kazanılabilir. Ruhumuzun bir köşesin- de kendisine ufacık bile olsa daima bir yer ayırmamız gereken tek şey ümittir.

Yazı (Metin) Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
*
4. BÖLÜM PARAGRAFTA ANLATIM
0.18. TEST-6
05520CE
1. Metin
Ynsanların, glikoz yani şeker düzeylerini yanlış yönetmesi bazı kronik hastalıklara sebep oluyor. Şeker düzeyinin
yanlış yönetilmesi ise sebze, meyve ya da bakliyatların şeker oranlarının bilinmem

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

* 4. BÖLÜM PARAGRAFTA ANLATIM 0.18. TEST-6 05520CE 1. Metin Ynsanların, glikoz yani şeker düzeylerini yanlış yönetmesi bazı kronik hastalıklara sebep oluyor. Şeker düzeyinin yanlış yönetilmesi ise sebze, meyve ya da bakliyatların şeker oranlarının bilinmemesinden kaynaklanıyor. Mesela pirincin şeker oranının yüksek olduğunu bilmeyen insanlar seker düzeylerini yanlış yönetiyorlar. Halbuki piring yerine mercimek ya da bulgur tüketmek kandaki şekeri %20'ye varan oranlarda düşürüyor. Patates yerine mercimek tüketmek, bu oranı %30'lara çıkarıyor ve kandaki şeker düzeyinin kontrol altında tutulmasını sağlıyor. II. Metin Küresel iklim değişiklikleri , insanları etkilediği kadar doğada yaşayan diğer canlıları da etkiliyor. Söz gelişi hava sicaklığı 25 dereceyi geçince vücut sıcaklıkları artan pandalar dağların yamaçlarına çekilmek zorunda kalıyor. Orta Çin'de yaşayan 1.800 civarı vahşi panda giderek daha yükseklere çıkıyor ve çıktıkları yerlerde yiyecek sorunu yaşadıkları için bu pandaların sayısı her geçen yıl biraz daha azalıyor . Her gün yaklaşık 15 kilogram bambu yemesi gereken pandalar, küresel iklim değişiklikleri nedeniyle bu yiyeceğin yarısını bile bulmakta güçlük çekiyor. Bu iki metnin dil ve anlatımıyla ilgili, 1. Tanımlamaya başvurulmuştur. + II. Örneklemeye yer verilmiştir. III. Sayısal verilerden yararlanılmıştır. + IV. Okuyucuyu ikna etme amacı vardır. yargılarından hangilerinin ortak olduğu söylenebilir? Allye III. B) I ve IV. C) I ve III. D) Il ve IV. 2. Aşağıdakilerden hangisinin anlatım tekniği diğerlerinden farklıdır?