Soru:

9. Çocukları televizyon bağımlılığından kurtarma- nin tek çaresi onlara zaman ayırmaktır bence. Anne babaların öncelikli görevle

9.
Çocukları televizyon bağımlılığından kurtarma-
nin tek çaresi onlara zaman ayırmaktır bence.
Anne babaların öncelikli görevlerinin çocuklara
iyi bir eğitim kazandırmak olduğu unutulmama-
lıdır. Hiçbir iş çocuk eğitiminden daha önemli
değildir. Eğer benim yapmaktan zevk alacağım
müzik, resim, spor, kitap okumak gibi faydalı bir
etkinliğim yoksa bu alışkanlıklardan biri bana
kazandırılmamışsa ailemin televizyonu yasakla-
ması problemi çözmeyecek, daha da ağırlaştıra-
caktır. Konuyla ilgili bir iki satır okuyan herkes
benim haklı olduğumu görecektir.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangi-
sine aittir?
A) Deneme
B) Makale C) Söyleşi D) Eleştiri

9. Çocukları televizyon bağımlılığından kurtarma- nin tek çaresi onlara zaman ayırmaktır bence. Anne babaların öncelikli görevlerinin çocuklara iyi bir eğitim kazandırmak olduğu unutulmama- lıdır. Hiçbir iş çocuk eğitiminden daha önemli değildir. Eğer benim yapmaktan zevk alacağım müzik, resim, spor, kitap okumak gibi faydalı bir etkinliğim yoksa bu alışkanlıklardan biri bana kazandırılmamışsa ailemin televizyonu yasakla- ması problemi çözmeyecek, daha da ağırlaştıra- caktır. Konuyla ilgili bir iki satır okuyan herkes benim haklı olduğumu görecektir. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangi- sine aittir? A) Deneme B) Makale C) Söyleşi D) Eleştiri

Yazı (Metin) Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
YENİ TARZ
YAYINLARI
A
TÜRKÇE
DOOOOO
DOO000
DOOOOOO
Deneme, bir yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin yargılara varmadan, kanıtlama gere-
ği gütmeden, samimi ve içten bir üslupla, kendi kendiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazı türüdür.
Buna göre aş

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

YENİ TARZ YAYINLARI A TÜRKÇE DOOOOO DOO000 DOOOOOO Deneme, bir yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin yargılara varmadan, kanıtlama gere- ği gütmeden, samimi ve içten bir üslupla, kendi kendiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazı türüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olamaz? A) Ben, sanatı ve edebiyatı insanın en kutsal ürünlerinden biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin de yarına geçecek değerde olduğuna inanan sanatçıların ellerinden çıkmış olanlar arasında bulunacağına inanıyorum. Zaten bana bu satırları yazdıran da bu inanış oldu. B) Bazen hayaller kurarım bazen de kurduğum hayalleri yazarım. Kurulan hayallerin ise en çok yazıldığında tat verdiğine inanırım. Hayaller de suya yazılan yazılar gibidir çünkü. Ne zaman yazıya geçti, işte o zaman ete kemiğe büründü demektir benim için. C) Sizce kitap okuyor muyuz? Aslında okuyoruzdur mutlaka ama yeterli sayıda ve yeterli nitelikte kitap okuyor muyuz? Bu sorunun cevabını rahatlıkla verebilseydim size ama maalesef utana- rak ve sıkılarak “Okumuyoruz." diyebiliyorum sadece. Okumak konusunda sınıfta kaldık. D) Kitaplığımı doğası bozulmamış bir köye benzetirim bazen. İçerisinden alıp da okuduğum her kitap yeni bir sokağa çıkarır beni. Bazıları yan köyler bazıları da biraz ileride duran kır gibi benim için. Hele kimileri de var ki beni o köyden alır götürür yabancı memleketlere.