Soru:

8. SINIF TURKÇE 16. Bir yazann günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü göras ve düşüncelerini fazla der

8. SINIF
TURKÇE
16. Bir yazann günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü göras ve düşüncelerini fazla derne
inmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne sohbet (söyleşi) denie
Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisi sohbet türüne örnektir?
A) Çocukluğumu geçirdiğim köyümüz geniş ormanlann kıyısındaki bir yamaçtaydı. Evimizin bahçesi yüksek
ağaçlar ve sık çalılıklarla kaplı bir orman gibiydi. Birgün babam ile eniştem değirmene bit oluk yapmak için
epeyce kartlaşmış bir karaağacı kesip devirdiler. Ağaç yere düşerken yanındaki ağaçlardan birkaç dal
larını kırdı, bir uzun ağacın da kabuğunu sıyırdı. Bu, bir güz gününde olmuştu.
B) Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli. Şu kissay siz de
duymuşsunuzdur: Her hadiseyi güler yüzle karşılayan bir adama, "Eh... Hayatta başarl olduğun için sen
tabii daima gülersin. Ama biz byle miyiz ya?" demişler. Adam, bir kere daha gülmüş. "Yaniyorsunuz hem
de çok yanılıyorsunuz. Ben hayatta başarılı olduğum için gülmüyorum. Tam tersinel Gulduğum için hayata
başarılı oluyorum." demiş. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değildir. Bu sözün içinde bilinmesi gereken çok
önemli bir gerçek saklıdır.
c) Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın son eseri "Üç Şehitler Destani" 1949 yılında İstanbul'da besilmiş ve yüz kuruse
satılan altmış iki sayfalık bir kitaptır. Eser, İkinci İnönü Savaşı sırasında Üç Şehitler Tepesi nin nasıl ab
kere kaybedilip kazanıldığını anlatıyor. Çoğu, üç kıtayla altı dörtlük arasında değişen kirk dokuz parçadan
meydana gelmiş. Bir iki istisna bir yana, bütün kitalar dörder dizelik. Bu dizelerin birinciyle üçüncüleriana
sıra ama ikincileriyle dördüncüleri her zaman uyaklıdır.
D) İstiklal Caddesi'nde çok sayıda insan vardı. Bir insan seline kapılmış gidiyordum. Bu insen selinde bele
kıla yürürken kapıldığım bir akıntıyla, sağdaki bir kapıdan içeri girdim. Burası bir pastaneydi. Asamca çok
insan olduğu için dışarı çıkmak zor olacaktı. Ben de zorluğu hiç sevmem. Pastanenin arasinda büyük
salona geçtim ve bütün masaların dolu olduğunu gördüm.

8. SINIF TURKÇE 16. Bir yazann günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü göras ve düşüncelerini fazla derne inmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne sohbet (söyleşi) denie Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisi sohbet türüne örnektir? A) Çocukluğumu geçirdiğim köyümüz geniş ormanlann kıyısındaki bir yamaçtaydı. Evimizin bahçesi yüksek ağaçlar ve sık çalılıklarla kaplı bir orman gibiydi. Birgün babam ile eniştem değirmene bit oluk yapmak için epeyce kartlaşmış bir karaağacı kesip devirdiler. Ağaç yere düşerken yanındaki ağaçlardan birkaç dal larını kırdı, bir uzun ağacın da kabuğunu sıyırdı. Bu, bir güz gününde olmuştu. B) Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli. Şu kissay siz de duymuşsunuzdur: Her hadiseyi güler yüzle karşılayan bir adama, "Eh... Hayatta başarl olduğun için sen tabii daima gülersin. Ama biz byle miyiz ya?" demişler. Adam, bir kere daha gülmüş. "Yaniyorsunuz hem de çok yanılıyorsunuz. Ben hayatta başarılı olduğum için gülmüyorum. Tam tersinel Gulduğum için hayata başarılı oluyorum." demiş. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değildir. Bu sözün içinde bilinmesi gereken çok önemli bir gerçek saklıdır. c) Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın son eseri "Üç Şehitler Destani" 1949 yılında İstanbul'da besilmiş ve yüz kuruse satılan altmış iki sayfalık bir kitaptır. Eser, İkinci İnönü Savaşı sırasında Üç Şehitler Tepesi nin nasıl ab kere kaybedilip kazanıldığını anlatıyor. Çoğu, üç kıtayla altı dörtlük arasında değişen kirk dokuz parçadan meydana gelmiş. Bir iki istisna bir yana, bütün kitalar dörder dizelik. Bu dizelerin birinciyle üçüncüleriana sıra ama ikincileriyle dördüncüleri her zaman uyaklıdır. D) İstiklal Caddesi'nde çok sayıda insan vardı. Bir insan seline kapılmış gidiyordum. Bu insen selinde bele kıla yürürken kapıldığım bir akıntıyla, sağdaki bir kapıdan içeri girdim. Burası bir pastaneydi. Asamca çok insan olduğu için dışarı çıkmak zor olacaktı. Ben de zorluğu hiç sevmem. Pastanenin arasinda büyük salona geçtim ve bütün masaların dolu olduğunu gördüm.

Cevap

Te Bir yazan gunluk olaylar arasından seçi bir konuyla ilgin kendine özgo görüş ve düşüncelerini fazla derne
inmeden karsindakilerle kontopuyormuş gibi anlamig yari forine sohbet (Soylesh denir.
Bu bilgilere göre apagıdakı metinlerden hangisi sohbet törüne örnektir?
Jarını kırdı, bir uzun Igacin da kadugunu siyirdi. Bu, bir göz gününde olmuştu.
A) Cocuklugumu gepirdigim köyümüz geniş ormanların kiyisindaki bir yamaçtaydi. Evimizin bahçesi yoknek
epeyce kartlaşmiş bindevirdiler Agaç yere düşerken yanındaki agaclardan birkaçinin dal
agaclar ve sik calliklar kabi an gibiydi. Birgün babam ile eniştem degirmene bir oluk yapmak için
B) waliivi karsilamanın sirrini bulabilmek icin her anden önce gülümsemeyi öğrenmoll. Su kiss yi siz do
uymuşsunuzdur neuer yozio kartlayan bir adama. "Eh... Hayatta başarılı olduğun için sen
de cok yanılıyorsunuz. Ben hayatta başarılı olduğum için gülmüyorum. Tam tersine! Golduğum için hayatta
tabi daima gülersin. Ama biz öyle miyiz ya?" demişler. Adam, bir kere daha gülmüş, "Yaniliyorsunuz hem
başarılı oluyorum." demis. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değildir. Bu sözün içinde bilinme
önemli bir gerçek saklıdır
C) Tushu Daglarca nin son eseri "Uç Şehitler Destani 1949 yılında İstanbul'da basılmis ve yüz kuruşa
kero kaybedilip kazan Ay ar augstskola para la de pipon kurk dokuz parçadan
satutan atms iki saytalik, mir kitair. Eger Mine loonu Sama Sanda Schitter Tepesi'nin naulain
Cih
sira ama ikincileriyle dördüncüleri her zaman uyaklıdır.
-D) Istiklal Caddesi'nde çok sayıda insan vardı. Bir insan seline kapılmiş ediyordum. Bu insan selinde itile ka
kila yürürken kappu oir
akıntreia akib kapidsen Burası bir pastaneydi. Arkamda çok
insan olduğu ien ou may camak z lackti. Ten de zor uğu hiç sevmem. Pastanenin arkasındaki büyük
salona geçtim sütün masalasin dolu olduğunu gördüm.
Söyleşi, herhangi bir yazarın, bir konu ile ilgili duygu ve
düşüncelerini sanki karşısında başka biri varmış da onunla
sohbet edi rmuş gibi anlattığı yazı türüdür.
-Yazar, anlattıklarını kimseye ispatlamak zorunda değildir.
-Söyleşi metin türünde nesnel ifadelerden çok öznel
ifadeler
yer almaktadır.
-Yazarın kendi duygu ve düşüncelerini içerir.
-Genellikle, tüm insanların ilgi duyduğu, merak ettiği
konularda yazılır.
-Söyleşilerde samimi, içten bir dil kullanılır.
1
A şıkkında kişinin çocukluğu anlatılıyor yani ani, C şıkkında
yazarın başka bir eseri anlatılıyor açıklayıcı metne bir
örnek D şıkkında da betimlemelerle öyküleyici bir dil
kullanılmıştır. B şıkkında yazar gülmenin önemini
anlatmaktadır. Bunu da samimi bir içeriği ortaya atarak
sunmaktadır.
Cevap B şıkkıdır.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Te Bir yazan gunluk olaylar arasından seçi bir konuyla ilgin kendine özgo görüş ve düşüncelerini fazla derne inmeden karsindakilerle kontopuyormuş gibi anlamig yari forine sohbet (Soylesh denir. Bu bilgilere göre apagıdakı metinlerden hangisi sohbet törüne örnektir? Jarını kırdı, bir uzun Igacin da kadugunu siyirdi. Bu, bir göz gününde olmuştu. A) Cocuklugumu gepirdigim köyümüz geniş ormanların kiyisindaki bir yamaçtaydi. Evimizin bahçesi yoknek epeyce kartlaşmiş bindevirdiler Agaç yere düşerken yanındaki agaclardan birkaçinin dal agaclar ve sik calliklar kabi an gibiydi. Birgün babam ile eniştem degirmene bir oluk yapmak için B) waliivi karsila... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE