Soru:

7. Sohbet ederken "Hep dinleyen olmak ne kadar da kötül" diye düşünüyorum çoğu zaman. Söyleyecek bir şeyin olmamasından değil ta

7. Sohbet ederken "Hep dinleyen olmak ne kadar da kötül" diye düşünüyorum çoğu zaman. Söyleyecek
bir şeyin olmamasından değil tabii ki bu durum. Söylediklerinin karşı tarafça hiçbir zaman anlaşılama-
yacak olmasmdan... Konuşansa -benim içinde bulunduğum bu kördüğümü fark etmeden-hep aynı şeyi
düşünüyordur, eminim. Hep kendisinin konuştuğundan, benim belki de yeterli birikimim olmadığından,
bana bir şeyler öğrettiginden(!), her şeyi kendinin bildiğinden bahsedip duruyordur çevresine. Oysa ben
konuşsam -anlayacak olup olmadığını umursamadan konuşsam- siyah beyaz dünyası renklenecek
belki. Ancak ben, bana oksijen veren ağacı dahi bu durumdan-anlamayacağını bile bile konuşmaktan-
utandırmak istemiyorum.
Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yazar, kendi düşüncesini karşısındakiyle konuşuyormuş gibi kalenne alır.
Yazar, bir konu üzerindeki bilgisini kanıtlarla, araştırmalarla ortaya koyar.
C) Yazar, düşündüklerini, hissettiklerini içinden geldiği şekilde okura aktarır.
D) Yazar, gezip gördüğü yeri çeşitli özellikleriyle tanıtarak kâğıda döker.

7. Sohbet ederken "Hep dinleyen olmak ne kadar da kötül" diye düşünüyorum çoğu zaman. Söyleyecek bir şeyin olmamasından değil tabii ki bu durum. Söylediklerinin karşı tarafça hiçbir zaman anlaşılama- yacak olmasmdan... Konuşansa -benim içinde bulunduğum bu kördüğümü fark etmeden-hep aynı şeyi düşünüyordur, eminim. Hep kendisinin konuştuğundan, benim belki de yeterli birikimim olmadığından, bana bir şeyler öğrettiginden(!), her şeyi kendinin bildiğinden bahsedip duruyordur çevresine. Oysa ben konuşsam -anlayacak olup olmadığını umursamadan konuşsam- siyah beyaz dünyası renklenecek belki. Ancak ben, bana oksijen veren ağacı dahi bu durumdan-anlamayacağını bile bile konuşmaktan- utandırmak istemiyorum. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yazar, kendi düşüncesini karşısındakiyle konuşuyormuş gibi kalenne alır. Yazar, bir konu üzerindeki bilgisini kanıtlarla, araştırmalarla ortaya koyar. C) Yazar, düşündüklerini, hissettiklerini içinden geldiği şekilde okura aktarır. D) Yazar, gezip gördüğü yeri çeşitli özellikleriyle tanıtarak kâğıda döker.

Yazı (Metin) Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki metin türlerini kullanarak doldurunuz.
●
Bir kişinin, başından geçen olayları anlattığı yazılara .an...denir.
.denir.
Görülen bir yerin özelliklerinin, doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazılara
Kahr

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki metin türlerini kullanarak doldurunuz. ● Bir kişinin, başından geçen olayları anlattığı yazılara .an...denir. .denir. Görülen bir yerin özelliklerinin, doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazılara Kahramanları genellikle hayvan ya da bitki olan ve insanlara ders veren yazılara fab... denir. 0 İnsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün görülen olayları, yer ve zaman belirterek bütün ayrın- tılarıyla ele alan uzun yazılara denir. ● Tanımış kişilerin yaşamlarını, hangi işleri başardıklarını, çalışma biçimlerini, kısaca yaşam öykülerini anla- tan yazılara .. ..b.iy.ograf... denir. ● Herhangi bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi kanıtlamak, savunmak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarına..makale.....denir. ● Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini iddia ve ispat amacı gütmeden içten bir dille karşısındakiyle konuşu- yormuşçasına anlattığı yazılara..Sohbet..denir. ● Olağanüstü olayları yer ve zaman belirtmeden anlatan, kahramanları gerçek dışı varlıklar olan yazıla- ra.Masa..denir. ● Bir yazarın kendine has ifade özelliklerinin tamamına u.s.lu.Pdenir. ● Birbirinden uzakta olan insanların zaman zaman duygu ve düşüncelerini anlatmak için birbirlerine yazdık- ları yazılara.mektu.p..denir. 0 Güncel konularda yazılan ve kişisel görüş ve düşünceleri taşıyan kısa fikir yazılarına denir. BAY