Soru:

1- Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya ..denir. 2-Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan

1- Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya
..denir.
2-Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere ................denir.
3-Yazarın, okuyucu ile sohbet edercesine; senli, benli içten bir ifade ile belli bir konuyu anlatmasıdır. Yazar fikirlerini
ispatlamak çabası içinde değildir. Ama sohbet havası içinde okuyucuya sorduğu soruları kendisi cevaplayarak fikirlerini
savunur. Bu tür yazılara
.....denir.
4-Bir konuda okuyucuya bilgi veren ya da bir düşünceyi açıklayan, kanıtlamaya çalışan gazete ve dergi yazılarına
.denir
5-Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır.
Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu
bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder................de yazar kişisel görüşlerini anlatır.
6-Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılara
..denir.
7-Gazete ve dergilerin baş sayfalarında yayımlanan, yayın organlarının güttüğü amaç doğrultusunda yazılan makalelere
..denir. Bu yazıları yazanlara da
..denir.
8- Yaşanması olası olmayan, kahramanları hayal ürünü ve olağanüstü özellikler taşıyan yazı türüne mualdenir.
9-Bir yazarın daha çok güncel yani aktüel olaylarla ilgili kişisel görüş düşüncelerini anlattığı gazete ve dergi yazılarına
.........denir. Bunlar, kısa ve kolay anlaşılan yazılardır. Bilgi vermek amacı ön planda değildir. Atasözleri ve
nüktelerden yararlanılır. İleri sürülen düşüncelerin ispatlanma mecburiyeti yoktur.
10....................'ler bir isteğimizin yerine getirilmesi için resmi kurumlara yazdığımız kısa mektuplardır.
11- Gezilen yerlerin doğal güzelliklerinin, tarihi özelliklerinin, gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçiminin, halkın
dünya görüşlerinin anlatıldığı yazılardır. Kişi gezi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızada tutmak
güç olacağından gezi esnasında not alınır ve ...........'larında bunlar hikâye edilir.
12-
............de temel unsur düşüncedir. Amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan
açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da. Yazar görüşlerini kanıtlamak zorundadır.
13-Günü gününe yazılan olaylar, duygular, düşünceler ve bunlarla ilgili yorumların, izlenimlerin tarih atılarak yazılmasına
denir.
14-
bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği,
görüşleri vs.) tanıtmaktır.
15- Herhangi bir olayı veya olguyu gezip görme yoluyla araştırma ve incelemelere dayandırarak anlatan bir yazı türüdür.
Temel amaç, bir gerçeği gözler önüne sermektir.
.............. tek bir yazıdan oluşabileceği gibi bir yazı dizisi halinde de
olabilir. Yalın ve çarpıcı bir anlatımın dikkat çektiği bu yazı turünde inceleme ve araştırmalarda kişilerle yapılan konuşmalara
da yer verilir.
16- Yaşanmış veya yaşanması muhtemel, gerçek veya gerçeğe yakın olayların belli bir düzen içerisinde anlatıldığı,
yer, zaman ve şahısların belli olduğu uzun yazılardır. Yer ve zaman kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatılır.
belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır.
17-Genel olarak insan dışındaki varlıkların kişileştirilmesi ve konuşturulması esasına dayanır. Belli bir ahlak dersi vermek
amacı ile insanlar arasında geçmekte olan ibret verici bir olayı, hayvanları ve cansız varlıkları konuşturarak anlatan yazı
türüne .....................denir.
18- Olmuş ya da olması mümkün olayları belli bir plan çerçevesinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa yazılardır. Genel
hatlarıyla romana benzer fakat romandan kısadır. ............ ........ ler, çoğunlukla, birkaç sayfa uzunluktadır.
19-
„.türü genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Haberleşme aracıdır.
20-Bir hatip tarafından, açık meydanlarda veya kapalı salonlarda belli bir maksatla toplanmış halka söylenen sözlere
.....denir. Bunlar önceden veya sonradan yazıya geçirilir.

1- Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya ..denir. 2-Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere ................denir. 3-Yazarın, okuyucu ile sohbet edercesine; senli, benli içten bir ifade ile belli bir konuyu anlatmasıdır. Yazar fikirlerini ispatlamak çabası içinde değildir. Ama sohbet havası içinde okuyucuya sorduğu soruları kendisi cevaplayarak fikirlerini savunur. Bu tür yazılara .....denir. 4-Bir konuda okuyucuya bilgi veren ya da bir düşünceyi açıklayan, kanıtlamaya çalışan gazete ve dergi yazılarına .denir 5-Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder................de yazar kişisel görüşlerini anlatır. 6-Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılara ..denir. 7-Gazete ve dergilerin baş sayfalarında yayımlanan, yayın organlarının güttüğü amaç doğrultusunda yazılan makalelere ..denir. Bu yazıları yazanlara da ..denir. 8- Yaşanması olası olmayan, kahramanları hayal ürünü ve olağanüstü özellikler taşıyan yazı türüne mualdenir. 9-Bir yazarın daha çok güncel yani aktüel olaylarla ilgili kişisel görüş düşüncelerini anlattığı gazete ve dergi yazılarına .........denir. Bunlar, kısa ve kolay anlaşılan yazılardır. Bilgi vermek amacı ön planda değildir. Atasözleri ve nüktelerden yararlanılır. İleri sürülen düşüncelerin ispatlanma mecburiyeti yoktur. 10....................'ler bir isteğimizin yerine getirilmesi için resmi kurumlara yazdığımız kısa mektuplardır. 11- Gezilen yerlerin doğal güzelliklerinin, tarihi özelliklerinin, gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçiminin, halkın dünya görüşlerinin anlatıldığı yazılardır. Kişi gezi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızada tutmak güç olacağından gezi esnasında not alınır ve ...........'larında bunlar hikâye edilir. 12- ............de temel unsur düşüncedir. Amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da. Yazar görüşlerini kanıtlamak zorundadır. 13-Günü gününe yazılan olaylar, duygular, düşünceler ve bunlarla ilgili yorumların, izlenimlerin tarih atılarak yazılmasına denir. 14- bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır. 15- Herhangi bir olayı veya olguyu gezip görme yoluyla araştırma ve incelemelere dayandırarak anlatan bir yazı türüdür. Temel amaç, bir gerçeği gözler önüne sermektir. .............. tek bir yazıdan oluşabileceği gibi bir yazı dizisi halinde de olabilir. Yalın ve çarpıcı bir anlatımın dikkat çektiği bu yazı turünde inceleme ve araştırmalarda kişilerle yapılan konuşmalara da yer verilir. 16- Yaşanmış veya yaşanması muhtemel, gerçek veya gerçeğe yakın olayların belli bir düzen içerisinde anlatıldığı, yer, zaman ve şahısların belli olduğu uzun yazılardır. Yer ve zaman kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatılır. belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. 17-Genel olarak insan dışındaki varlıkların kişileştirilmesi ve konuşturulması esasına dayanır. Belli bir ahlak dersi vermek amacı ile insanlar arasında geçmekte olan ibret verici bir olayı, hayvanları ve cansız varlıkları konuşturarak anlatan yazı türüne .....................denir. 18- Olmuş ya da olması mümkün olayları belli bir plan çerçevesinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa yazılardır. Genel hatlarıyla romana benzer fakat romandan kısadır. ............ ........ ler, çoğunlukla, birkaç sayfa uzunluktadır. 19- „.türü genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Haberleşme aracıdır. 20-Bir hatip tarafından, açık meydanlarda veya kapalı salonlarda belli bir maksatla toplanmış halka söylenen sözlere .....denir. Bunlar önceden veya sonradan yazıya geçirilir.

Yazı (Metin) Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
6. Deneme, bir yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin yargılara varmadan, kanıtlama gere-
ği gütmeden, samimi ve içten bir üslupla, kendi kendiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazı türüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olam

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri Soru Çözümü

6. Deneme, bir yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin yargılara varmadan, kanıtlama gere- ği gütmeden, samimi ve içten bir üslupla, kendi kendiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazı türüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olamaz ? A) Ben, sanatı ve edebiyatı insanın en kutsal ürünlerinden biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin de yarına geçecek değerde olduğuna inanan sanatçıların ellerinden çıkmış olanlar arasında bulunacağına inanıyorum. Zaten bana bu satırları yazdıran da bu inanış oldu. B) Bazen hayaller kurarım bazen de kurduğum hayalleri yazarım. Kurulan hayallerin ise en çok yazıldığında tat verdiğine inanırım. Hayaller de suya yazılan yazılar gibidir çünkü. Ne zaman yazıya geçti, işte o zaman ete kemiğe büründü demektir benim için. C) Sizce kitap okuyor muyuz? Aslında okuyoruzdur mutlaka ama yeterli sayıda ve yeterli nitelikte kitap okuyor muyuz? Bu sorunun cevabını rahatlıkla verebilseydim size ama maalesef utana- rak ve sıkılarak "Okumuyoruz." diyebiliyorum sadece. Okumak konusunda sınıfta kaldık. D) Kitaplığımı doğası bozulmamış bir köye benzetirim bazen. İçerisinden alıp da okuduğum her kitap yeni bir sokağa çıkarır beni. Bazıları yan köyler bazıları da biraz ileride duran kır gibi benim için. Hele kimileri de var ki beni o köyden alır götürür yabancı memleketlere. 7.