Yazı (Metin) Türleri Soruları

bir olarak görmesine
Hirdi. Tesla yetkilisi
Dünyanın en iyi
Sürücüsüz araç-
(6) Fikra; gazete ya da dergilerde yayımlanan, güncel ve toplumsal konuları ele alan köşe yazısıdır. Fikra türü günümüzde sik-
lıkla makaleyle karıştırılmaktadır. Makalede yazar gö

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri

bir olarak görmesine Hirdi. Tesla yetkilisi Dünyanın en iyi Sürücüsüz araç- (6) Fikra; gazete ya da dergilerde yayımlanan, güncel ve toplumsal konuları ele alan köşe yazısıdır. Fikra türü günümüzde sik- lıkla makaleyle karıştırılmaktadır. Makalede yazar görüşlerini kanıtlama amacı güderken fıkrada böyle bir amaç söz konusu değildir. Ayrıca fikra yazarken okuyucunun duygu, düşünce ve zekâsını okşayan günlük olaylardan yararlanılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir fıkradan alınmış olabilir? AT "Futbolumuz niye seyredilmez hâlde?" demiştim dün. Sorumlular o kadar çok ki... Futbol Federasyonu Başkanı'ndan başlayarak maçlarda top toplayan çocuklara kadar hemen herkes "çirkinleştirmek" için çalışıyor çünkü. Şaka yapmıyo- rum. Top toplayan çocuklar bile özel eğitimli. Topu bazen yıldırım gibi veriyorlar tacı atacak olana. Bazen top yok ortada. Skora göre, tacı kimin atacağına göre. Rakip takım futbolcusu topu oyuna hızlı sokarsa, hızlı atak başlayacaksa o top mutlaka gecikiyor. BY Dünya'daki parçacıklar bildiğimiz kadarıyla Güneş ışığını yansıtabiliyor. Güneş ışığını saçan aerosolleri atmosfere sokan volkan patlamalarından sonra bunu gördük. Hatta bazı insanlar bu olayın yapay şekilde yaratılmasının iklim değişimleri- nin etkilerini hafifletebileceğini bile ileri sürüyorlar. Ama gezegenimiz bu sürecin hâkim olduğu bir gezegen değil ya da en azından bir milyar yıldır değildi. Cy Bilim insanları ve tasarımcılardan oluşan bir takım, geçenlerde bir araya gelerek Avustralyalılara kendi şehirlerindeki ik- limin 2050 yılında nasıl olacağını gösteren bir araç oluşturdular. Üstelik bu araç, ürkütücü bir şeyin keşfedilmesine yol aç- tı. Araştırmacı Geoff Hinchliffe, bir basın bülteninde “30 yıllık bir süre içinde bildiğimiz kış mevsimi olmayacak." diyor. Bu durum, iklim değişiminin Dünya üzerindeki yaşamı çarpıcı biçimde değiştirdiğini ortaya seriyor. Dy llerleyen yaşla birlikte insanın uyku düzeninde birtakım değişimler gözlenir. Örneğin toplam uyku süresi kısalır, uykuya dalma süresi uzar, uykuda bölünmeler artar. Beynin belirli bazı bölgelerinde yaşa bağlı yapısal ve fizyolojik değişiklikler, uyku düzeninde de değişikliklere yol açar. Aynı zamanda beynin bu bölgelerini etkileyen Alzheimer hastalığı gibi durum- lar da uyku-uyanıklık döngüsünde değişimlere yol açabilir. Halk arasında bunama olarak bilinen "demans"ta uyku bozuk- lukları oldukça sık görülür. Uykudaki bu bozulmalar, hastalığın seyrini de kötü etkiler. fiilimsi de- gitti." cüm- -fiil”dir. X

Turkye
en çok turtaginayan seninemden badan şunlar
Bolu: Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve basta Abant ve Gölcük Tabiat Parklan ile Yedigöller Milli
Parki'nin yanı sıra Ayıkayası, Beşpınarlar, Karagöl, Göksu, Kargalı Gölcük, Soloklügöl, Sünnet Gölü
Tabia

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri

Turkye en çok turtaginayan seninemden badan şunlar Bolu: Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve basta Abant ve Gölcük Tabiat Parklan ile Yedigöller Milli Parki'nin yanı sıra Ayıkayası, Beşpınarlar, Karagöl, Göksu, Kargalı Gölcük, Soloklügöl, Sünnet Gölü Tabiat Parklannin da yer aldığı Bolu'nun sahip olduğu doğal güzellikler, dört mevsim boyunca binlerce turistin ilgisini çekiyor. Şanlıurfa Şanlıurfa, peygamberler kenti olarak biliniyor. Geçmisi 12 bin yillik tarihe sahip bu kent- te Adem. Eyyüp, İbrahim. Şuayip ve İlyas peygamberlerin yaşadığına inanılıyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olan Balıklıgöl, "tarihin sifir noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere güzel bir gezi imkânı sunuyor. Mardin: "Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin; tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur. Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındirmiştir. Dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor. Bir şehrin ziyaretçi çekebilmesi için sahip olması gereken aşağıdaki ölçütlerinden hangisi bu şehirlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Cevaplar A A) İnsanlık tarihine ışık tutan mimari yapıya ve kültürel ögelere sahip olması B B) Eşsiz bir doğal güzelliğe ve bitki örtüsüne sahip olması C C) Geçmişi çok eski zamanlara dayanan eşsiz lezzetler sunması D D) Tarihî ve dinî ögelere sahip olması

C
TÜRKÇE
12. Yazarın bir konu üzerindeki kişisel görüş ve düşüncelerini, kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne
fikra
denir. Gazete veya dergilerin belirli yerlerinde yayımlanır. Toplumsal sorunlar veya güncel bir konu dile getirilir,
ortak bir to

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri

C TÜRKÇE 12. Yazarın bir konu üzerindeki kişisel görüş ve düşüncelerini, kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne fikra denir. Gazete veya dergilerin belirli yerlerinde yayımlanır. Toplumsal sorunlar veya güncel bir konu dile getirilir, ortak bir toplumsal düşünce elde edilmek istenir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir fikradan alınmış olabilir? A) Hayata olumsuz yanlarıyla bakan karamsar insanlarla mı, yoksa her daim güler yüzlü, bardağa dolu tarafından bakan insanlarla mı arkadaşlık kurmak istersiniz, diye sorsam cevabınız büyük ihtimalle güler yüzlü insanlar olacaktır. Çünkü bu insanlar çevrelerine mutluluk saçar ve çevrele- ri tarafından sevilirler. B) Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım. "Tandir" gibi, "kağnı" gibi artık ya- şanan hayatta yeri kalmamış, şöyle böyle bir kelime değit: zarif, ince, medeni bir kelime. Yana yakıla hasretini çektiğim, hiç kimseden duyamadığım bu kelime "teşekkür'dü. Millet olarak sırları öğrenmeye pek meraklıyız. Bütün gayretlerimizi başkalarının gizli taraflarını meydana çıkarmak uğruna harcadığımızı boşuna saklamayalım. Nerede bir sır varsa çözmeye çalışır ve sırrı çözdüğümüzde ayrı bir mutluluk duyarız. D) insan, hayatta birçok şey kaybedebilir. Mesela, bütün ömrü boyunca biriktirdiği parasını birden kaybedebilir. Bunun önemi yoktur. Kaybedilen para tekrar kazanılabilir. Ruhumuzun bir köşesin- de kendisine ufacık bile olsa daima bir yer ayırmamız gereken tek şey ümittir.

1- Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya
..denir.
2-Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere ................denir.
3-Yazarın, okuyucu ile sohbet edercesine; senli, benli içten bir ifade ile belli bir konuyu anla

Ortaokul Türkçe

Yazı (Metin) Türleri

1- Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya ..denir. 2-Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere ................denir. 3-Yazarın, okuyucu ile sohbet edercesine; senli, benli içten bir ifade ile belli bir konuyu anlatmasıdır. Yazar fikirlerini ispatlamak çabası içinde değildir. Ama sohbet havası içinde okuyucuya sorduğu soruları kendisi cevaplayarak fikirlerini savunur. Bu tür yazılara .....denir. 4-Bir konuda okuyucuya bilgi veren ya da bir düşünceyi açıklayan, kanıtlamaya çalışan gazete ve dergi yazılarına .denir 5-Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder................de yazar kişisel görüşlerini anlatır. 6-Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılara ..denir. 7-Gazete ve dergilerin baş sayfalarında yayımlanan, yayın organlarının güttüğü amaç doğrultusunda yazılan makalelere ..denir. Bu yazıları yazanlara da ..denir. 8- Yaşanması olası olmayan, kahramanları hayal ürünü ve olağanüstü özellikler taşıyan yazı türüne mualdenir. 9-Bir yazarın daha çok güncel yani aktüel olaylarla ilgili kişisel görüş düşüncelerini anlattığı gazete ve dergi yazılarına .........denir. Bunlar, kısa ve kolay anlaşılan yazılardır. Bilgi vermek amacı ön planda değildir. Atasözleri ve nüktelerden yararlanılır. İleri sürülen düşüncelerin ispatlanma mecburiyeti yoktur. 10....................'ler bir isteğimizin yerine getirilmesi için resmi kurumlara yazdığımız kısa mektuplardır. 11- Gezilen yerlerin doğal güzelliklerinin, tarihi özelliklerinin, gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçiminin, halkın dünya görüşlerinin anlatıldığı yazılardır. Kişi gezi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızada tutmak güç olacağından gezi esnasında not alınır ve ...........'larında bunlar hikâye edilir. 12- ............de temel unsur düşüncedir. Amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da. Yazar görüşlerini kanıtlamak zorundadır. 13-Günü gününe yazılan olaylar, duygular, düşünceler ve bunlarla ilgili yorumların, izlenimlerin tarih atılarak yazılmasına denir. 14- bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır. 15- Herhangi bir olayı veya olguyu gezip görme yoluyla araştırma ve incelemelere dayandırarak anlatan bir yazı türüdür. Temel amaç, bir gerçeği gözler önüne sermektir. .............. tek bir yazıdan oluşabileceği gibi bir yazı dizisi halinde de olabilir. Yalın ve çarpıcı bir anlatımın dikkat çektiği bu yazı turünde inceleme ve araştırmalarda kişilerle yapılan konuşmalara da yer verilir. 16- Yaşanmış veya yaşanması muhtemel, gerçek veya gerçeğe yakın olayların belli bir düzen içerisinde anlatıldığı, yer, zaman ve şahısların belli olduğu uzun yazılardır. Yer ve zaman kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatılır. belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. 17-Genel olarak insan dışındaki varlıkların kişileştirilmesi ve konuşturulması esasına dayanır. Belli bir ahlak dersi vermek amacı ile insanlar arasında geçmekte olan ibret verici bir olayı, hayvanları ve cansız varlıkları konuşturarak anlatan yazı türüne .....................denir. 18- Olmuş ya da olması mümkün olayları belli bir plan çerçevesinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa yazılardır. Genel hatlarıyla romana benzer fakat romandan kısadır. ............ ........ ler, çoğunlukla, birkaç sayfa uzunluktadır. 19- „.türü genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Haberleşme aracıdır. 20-Bir hatip tarafından, açık meydanlarda veya kapalı salonlarda belli bir maksatla toplanmış halka söylenen sözlere .....denir. Bunlar önceden veya sonradan yazıya geçirilir.

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE