Soru:

23. 3. "Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış, büyük bir su

23. 3.
"Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış,
büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait, tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi
zaferin eseridir!" Mustafa Kemal Atatürk
"Lozan Antlaşması'nın gerçek karakterini ve yüksek değerini Sevr Antlaşması ile kıyaslamakla anlamayı
başarınız: Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir; Lozan ise hür bir ulus sifatı ile
Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmesinin
sonucu olan uluslararası bir antlaşmadır." Afet İnan
"Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip dev-
letlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır." Lord Kinross
Buna göre Lozan Antlaşması ile ilgili,
1. Uluslararası alanda yankı uyandırmıştır.
II. Türk Devleti lehine sonuçlanmıştır.
III. Milli Mücadele bu anlaşma ile son bulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşabiliriz?
15/31
A) Yalnız I.
C) Il ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.

23. 3. "Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait, tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zaferin eseridir!" Mustafa Kemal Atatürk "Lozan Antlaşması'nın gerçek karakterini ve yüksek değerini Sevr Antlaşması ile kıyaslamakla anlamayı başarınız: Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir; Lozan ise hür bir ulus sifatı ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmesinin sonucu olan uluslararası bir antlaşmadır." Afet İnan "Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip dev- letlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır." Lord Kinross Buna göre Lozan Antlaşması ile ilgili, 1. Uluslararası alanda yankı uyandırmıştır. II. Türk Devleti lehine sonuçlanmıştır. III. Milli Mücadele bu anlaşma ile son bulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? 15/31 A) Yalnız I. C) Il ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.

Sözcükte Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster