Soru:

11. Bir eğitim vakfına bağış kampanyası düzenlen- miştir. Bağış yapan kurumlar, toplam bağış mik- tarı ve bağış günleri aşağıda

11. Bir eğitim vakfına bağış kampanyası düzenlen-
miştir. Bağış yapan kurumlar, toplam bağış mik-
tarı ve bağış günleri aşağıda belirtilmiştir.
Bağış Günü
Bağış Yapan
Kurum
Toplam Ba-
ğış Miktari
1.Kurum
500.000
2. Kurum
450.000
Hafta içi her
gün
3.Kurum
700.000
4. Kurum
350.000
5.Kurum
890.000
Bir günde yapılacak bağış miktarı en çok
500.000, en az 350.000'dir.
Aynı gün içinde iki bağış yapılamaz.
Ikinci kez yapılacak bağışlar sadece cuma
günü kabul edilmektedir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi-
ne kesin olarak ulaşılır?
A) 1. kurum bağışı tek günde yapmıştır.
B) 2 ve 4. kurum cuma günü bağış yapamaz.
C) 4. kurum bağışı tek günde yapmıştır.
D) 1,3 ve 5. kurumlar iki gün bağış yapacaktır.

11. Bir eğitim vakfına bağış kampanyası düzenlen- miştir. Bağış yapan kurumlar, toplam bağış mik- tarı ve bağış günleri aşağıda belirtilmiştir. Bağış Günü Bağış Yapan Kurum Toplam Ba- ğış Miktari 1.Kurum 500.000 2. Kurum 450.000 Hafta içi her gün 3.Kurum 700.000 4. Kurum 350.000 5.Kurum 890.000 Bir günde yapılacak bağış miktarı en çok 500.000, en az 350.000'dir. Aynı gün içinde iki bağış yapılamaz. Ikinci kez yapılacak bağışlar sadece cuma günü kabul edilmektedir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi- ne kesin olarak ulaşılır? A) 1. kurum bağışı tek günde yapmıştır. B) 2 ve 4. kurum cuma günü bağış yapamaz. C) 4. kurum bağışı tek günde yapmıştır. D) 1,3 ve 5. kurumlar iki gün bağış yapacaktır.

Sözcükte Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster