Söz Sanatları Soruları

Kültürü çok geniş, değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki "Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: okumak. Oku-
mak dışında hiçbir seyden tath bir duygu alamıyorum." Bu duyuş, belki sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var

Ortaokul Türkçe

Söz Sanatları

Kültürü çok geniş, değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki "Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: okumak. Oku- mak dışında hiçbir seyden tath bir duygu alamıyorum." Bu duyuş, belki sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var ki o da bu dostumun her tatlı duyguya karşı taş gibi donuk ve soğuk kaldığı halde okumaktan kendini alamamasidir. Kultura, düşünen, anlayan, öğrenmek isteyen bir kimse için her eğlence sönüp gidiyor ama okumak kalıyor. Yazı, ölümü bir türlü ortadan kaldıramayan insanoğlunun öldme karşı bulduğu tek çaredir. Yazı, zekânın fotoğrafıdır. Çağlardan çağlara, ellerden ellere gece geçe, bütün tarihi aşip gelir. Onda insan hayatınin her yaprağı üstünde gezen gözlerin işıklando- şünen kafaların gölgeleri bulunur. 10. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Bazı insanlar bütün zevklerinden geçebilseler de kitap okuma zevkinden vazgeçememektedir. B) Insan, hayatının bir gün sona erebileceği düşüncesine yazı sayesinde katlanabilmektedir. C) Insan düşüncesinin disa yansımasını görmek için yazı bir araç olarak kullanılmaktadır. D) Kitap okuma tutkusu, insanın geçici zevkleri fark etmesini ve bunlardan uzaklaşmasını sağlar. 11. Benzetme, aralarında benzerlik ilişkisi bulunan iki varlığın güçlu olanından güçsüz olan vanliga nitelik aktarmidir. Örneğin "Gunler su gibi akıyordu." cümlesinde "su"dan "günlerde "akmak" niteliği aktarılarak benzetme yapılmıştır. Bu bilgiye göre, metnin ikinci paragrafındaki altı çizili bölümde aşağıdaki hangi varlıklar arasında benzetme ilişkisi kurulmuştur? A) ağaç - insan yaşamı B) düşünce -yaprak C) gözler - araştırmacılar D) yaprak - gölge 8

4. Aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılan anlatım biçimi yay ayraç içinde doğru olarak verilme-
miştir?
A) Hoyvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karlann orasında, birtakım koraltılar belirip tekrar
kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan dizler

Ortaokul Türkçe

Söz Sanatları

4. Aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılan anlatım biçimi yay ayraç içinde doğru olarak verilme- miştir? A) Hoyvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karlann orasında, birtakım koraltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan dizlerinin artık kendisini taşıyamayacağını hissetti Korku her torafını sarmıştı. Çıplak ayaklarının cıvık çamura her basışında çıkardığı ezik ses, sırtınc bir komçı gibi iniyor ve korkusunu birkaç misli artırıyordu. Çotlok elleriyle gözlerini silerek ileri bakmak isterken dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı fakat beş altı adım sonra tekrar düştü. (Öyküleme) 8) Modern Türk öykücülüğünün kurucularından olon ve Türk edebiyatının en çok tanınan, hemen her kuşak tarafından bilinen ve en az bir öyküsüyle belleklerde yer alan çok yönlü bir yazar, şair ve öykü- cudur Ömer Seyfettin. Onun öykülerinde mutlaka bir olay okışı vardır. Her öyküsü sürpriz bir sonla biter ve okuyucuya bir şeyler öğretir. (Açıklama) C) Tunele Beyoğlu tarafından bindik. Bu saatlerde bu taraftan aşağıya doğru inen bir kalabalık yoktur. Bir köşede iki ihtiyar kodin, yanı boşlarında gelinleri veya kızlar, daha ötede vapura yetişmekten mu- him mühim bohseden bir genç vardı . Kaldırımda ayaklarını oturduğu yerin altına mümkün olduğu kadar çeken bir çocuk vardı. Ancak dikkat edilirse ayakkabısız olduğu fark edilebilirdi. (Betimleme) D) Ziya Osman Saba'nın hikayelerinde de şiirlerinde de en çok işlediği temalardan biri çocukluktur. Bu- hun yanı sıra İstanbul sevgisi , okuduğu okul olan Galatasaray, sokin ve huzur dolu bir yaşayış özle- mi, sürekli olorok banış içinde yaşayan ve yaşaması istenen insonlar, çocukluk yıllon ve çocukluğuna duyduğu özlem; hikoyelerinin konularını oluşturur. (Tartışma) 27 CamScanner ile tarandi

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE