Soru:

u tohum i comert uğum Eyüboğlu hangisi SAN 6. Ne vakit Maçka'dan geçsem Limanda hep gemiler olurdu Ağaclar kuş gibi gülerdi Bir

u tohum
i comert
uğum
Eyüboğlu
hangisi
SAN
6. Ne vakit Maçka'dan geçsem
Limanda hep gemiler olurdu
Ağaclar kuş gibi gülerdi
Bir rüzgâr aklimi alirdi
Attila İlhan
Bu dizelerde geçen benzetmede
"kendisine benzetilen" aşağıdakiler
den hangisidir?
A) Kuş
B) Ağaclar
C) Liman
D) Rüzgar
(Spot d'e gore)
n
NO SOYS
B'e göre)

u tohum i comert uğum Eyüboğlu hangisi SAN 6. Ne vakit Maçka'dan geçsem Limanda hep gemiler olurdu Ağaclar kuş gibi gülerdi Bir rüzgâr aklimi alirdi Attila İlhan Bu dizelerde geçen benzetmede "kendisine benzetilen" aşağıdakiler den hangisidir? A) Kuş B) Ağaclar C) Liman D) Rüzgar (Spot d'e gore) n NO SOYS B'e göre)

Söz Sanatları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Kültürü çok geniş, değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki "Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: okumak. Oku-
mak dışında hiçbir seyden tath bir duygu alamıyorum." Bu duyuş, belki sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var

Ortaokul Türkçe

Söz Sanatları Soru Çözümü

Kültürü çok geniş, değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki "Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: okumak. Oku- mak dışında hiçbir seyden tath bir duygu alamıyorum." Bu duyuş, belki sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var ki o da bu dostumun her tatlı duyguya karşı taş gibi donuk ve soğuk kaldığı halde okumaktan kendini alamamasidir. Kultura, düşünen, anlayan, öğrenmek isteyen bir kimse için her eğlence sönüp gidiyor ama okumak kalıyor. Yazı, ölümü bir türlü ortadan kaldıramayan insanoğlunun öldme karşı bulduğu tek çaredir. Yazı, zekânın fotoğrafıdır. Çağlardan çağlara, ellerden ellere gece geçe, bütün tarihi aşip gelir. Onda insan hayatınin her yaprağı üstünde gezen gözlerin işıklando- şünen kafaların gölgeleri bulunur. 10. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Bazı insanlar bütün zevklerinden geçebilseler de kitap okuma zevkinden vazgeçememektedir. B) Insan, hayatının bir gün sona erebileceği düşüncesine yazı sayesinde katlanabilmektedir. C) Insan düşüncesinin disa yansımasını görmek için yazı bir araç olarak kullanılmaktadır. D) Kitap okuma tutkusu, insanın geçici zevkleri fark etmesini ve bunlardan uzaklaşmasını sağlar. 11. Benzetme, aralarında benzerlik ilişkisi bulunan iki varlığın güçlu olanından güçsüz olan vanliga nitelik aktarmidir. Örneğin "Gunler su gibi akıyordu." cümlesinde "su"dan "günlerde "akmak" niteliği aktarılarak benzetme yapılmıştır. Bu bilgiye göre, metnin ikinci paragrafındaki altı çizili bölümde aşağıdaki hangi varlıklar arasında benzetme ilişkisi kurulmuştur? A) ağaç - insan yaşamı B) düşünce -yaprak C) gözler - araştırmacılar D) yaprak - gölge 8