Soru:

m ta sis edilme cümleler ndan he 6. Yaban ördeği ailesi gece gündüz gözlerini kırpma- dan, soluklanmadan uçuyordu. Eşinin ve yav

m
ta
sis edilme
cümleler
ndan he
6. Yaban ördeği ailesi gece gündüz gözlerini kırpma-
dan, soluklanmadan uçuyordu. Eşinin ve yavrusu-
nun çok yorulduğunu anlayan Bay Cesur, "Biraz
ötede güzel bir sazlık var. Orayı görünce çok beğe-
neceksiniz." dedi. Babasının bu sözleri Paytak'ı ve
annesini sevindirmeye yetti. Dinlenme vakti yaklaşı-
yordu. Yorulan kanatlarına yükledikleri umut onlara
ihtiyaçları olan gücü vermişti. Heyecanla uçtular. Şe-
hirden uzaklaşırken yüksek tepeler çıktı karşılarına.
lu bağla
anmama
Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından han-
gisi kullanılmamıştır?
nekli ma
ncak, ço
A) Abartma
C) Konuşturma
B) Benzetme
D) Kişileştirme
33

m ta sis edilme cümleler ndan he 6. Yaban ördeği ailesi gece gündüz gözlerini kırpma- dan, soluklanmadan uçuyordu. Eşinin ve yavrusu- nun çok yorulduğunu anlayan Bay Cesur, "Biraz ötede güzel bir sazlık var. Orayı görünce çok beğe- neceksiniz." dedi. Babasının bu sözleri Paytak'ı ve annesini sevindirmeye yetti. Dinlenme vakti yaklaşı- yordu. Yorulan kanatlarına yükledikleri umut onlara ihtiyaçları olan gücü vermişti. Heyecanla uçtular. Şe- hirden uzaklaşırken yüksek tepeler çıktı karşılarına. lu bağla anmama Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından han- gisi kullanılmamıştır? nekli ma ncak, ço A) Abartma C) Konuşturma B) Benzetme D) Kişileştirme 33

Söz Sanatları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster