Soru:

8 7. Yunus Emre, tasawuf edebiyatının en büyük şairidir. Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri, en üst seviyesine Yu. nu

8
7.
Yunus Emre, tasawuf edebiyatının en büyük şairidir. Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri, en üst seviyesine Yu.
nus Emre'de ulaşmıştır
. Yunus Emre'yi dünyanın büyük lirik şairleri arasına katan özelliği şiire getirdiği, aşk ve coşku bo
yutu, içtenliğidir. Şiirlerinde genel olarak sevgi, umut
, aşık, ilahi agk konularını işler.
Omek! Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni
Gökyüzünde Isa ile. Tur dağında Musa ile
Elimde asa ile, çağırayım Mevlam seni
- Aşık Veysel, cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış büyük bir galr, düşünür ve halk önderidir. Aşık edebiyatı geleneği ile ye
tişmiş son büyük şair kabul edilir
. Yaşama sevinclyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplum-
sal olaylar, insan sevgisini işlediği şiirlerinin yanında siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Türkçesi yalindir
ve dili ustalikla kullanın.
Örnek Il : Ölüm ardıma düşüp de yorulma
Var git ölüm bir zaman da gene gel
Akibet alırsın koymazsın beni
Var git ölüm bir zaman da gene gel
- Karacaoğlan şiirinin kaynağını, doğup büyüdüğü göçebe toplumdan ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğadan alır. Gü-
neydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Binboğa yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşü-
nüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Karacaoğlan'ın şiiri aşk ve doğa
üzerinde kuruludur. Ayrılık, gurbet, sila özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardir. Duygularını, yaşadıklarını, düşünce-
lerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır.
Örnek III : Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum
Ayni vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç miyim
- Dadaloğlu'nun şiirlerinde temel konu kavgadir, yiğitliktir. Türk halk edebiyatında cenk (savaş) ozanı denince hemen akla
Köroğlu ile birlikte Dadaloğlu gelir. Köroğlu'nun bireyciliği, kişisel haykırışı yaninda o, kendi toplumu adına konuşan bir
sözcü oluverir. Fakat bu sözcülük yapay, kuru ve yavan bir sözcülük değildir. O, şiirlerini söylerken hem doğal hem de "gö-
zünü budaktan, sözünü dudaktan" esirgemeyen bir kişidir. Bu yönüyle benzerlerinden ayrılır ve özgün bir halk ozanı olur.
Örnek IV: Bugün meydan günü dövüş olucu
Kötüler de geri geri durucu
Koç yiğit elinde tartar kilici
Kilic kalkanınan vuruşur bugün
Şairler ve şiir anlayışlan dikkate alındığında numaralanmış örnek şiirlerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?
BXÖrnek Il ve Örnek III
C) Örnek I ve Ömek IV
D) Örnek III ve Örnek IV
Al Örnek I ve Örnek II

8 7. Yunus Emre, tasawuf edebiyatının en büyük şairidir. Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri, en üst seviyesine Yu. nus Emre'de ulaşmıştır . Yunus Emre'yi dünyanın büyük lirik şairleri arasına katan özelliği şiire getirdiği, aşk ve coşku bo yutu, içtenliğidir. Şiirlerinde genel olarak sevgi, umut , aşık, ilahi agk konularını işler. Omek! Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni Gökyüzünde Isa ile. Tur dağında Musa ile Elimde asa ile, çağırayım Mevlam seni - Aşık Veysel, cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış büyük bir galr, düşünür ve halk önderidir. Aşık edebiyatı geleneği ile ye tişmiş son büyük şair kabul edilir . Yaşama sevinclyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplum- sal olaylar, insan sevgisini işlediği şiirlerinin yanında siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Türkçesi yalindir ve dili ustalikla kullanın. Örnek Il : Ölüm ardıma düşüp de yorulma Var git ölüm bir zaman da gene gel Akibet alırsın koymazsın beni Var git ölüm bir zaman da gene gel - Karacaoğlan şiirinin kaynağını, doğup büyüdüğü göçebe toplumdan ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğadan alır. Gü- neydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Binboğa yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşü- nüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Karacaoğlan'ın şiiri aşk ve doğa üzerinde kuruludur. Ayrılık, gurbet, sila özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardir. Duygularını, yaşadıklarını, düşünce- lerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. Örnek III : Beni hor görme kardeşim Sen altınsın ben tunç muyum Ayni vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç miyim - Dadaloğlu'nun şiirlerinde temel konu kavgadir, yiğitliktir. Türk halk edebiyatında cenk (savaş) ozanı denince hemen akla Köroğlu ile birlikte Dadaloğlu gelir. Köroğlu'nun bireyciliği, kişisel haykırışı yaninda o, kendi toplumu adına konuşan bir sözcü oluverir. Fakat bu sözcülük yapay, kuru ve yavan bir sözcülük değildir. O, şiirlerini söylerken hem doğal hem de "gö- zünü budaktan, sözünü dudaktan" esirgemeyen bir kişidir. Bu yönüyle benzerlerinden ayrılır ve özgün bir halk ozanı olur. Örnek IV: Bugün meydan günü dövüş olucu Kötüler de geri geri durucu Koç yiğit elinde tartar kilici Kilic kalkanınan vuruşur bugün Şairler ve şiir anlayışlan dikkate alındığında numaralanmış örnek şiirlerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? BXÖrnek Il ve Örnek III C) Örnek I ve Ömek IV D) Örnek III ve Örnek IV Al Örnek I ve Örnek II

Söz Sanatları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster