Söz Sanatları Soruları

8
7.
Yunus Emre, tasawuf edebiyatının en büyük şairidir. Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri, en üst seviyesine Yu.
nus Emre'de ulaşmıştır
. Yunus Emre'yi dünyanın büyük lirik şairleri arasına katan özelliği şiire getirdiği, aşk ve coşku bo
yutu,

Ortaokul Türkçe

Söz Sanatları

8 7. Yunus Emre, tasawuf edebiyatının en büyük şairidir. Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri, en üst seviyesine Yu. nus Emre'de ulaşmıştır . Yunus Emre'yi dünyanın büyük lirik şairleri arasına katan özelliği şiire getirdiği, aşk ve coşku bo yutu, içtenliğidir. Şiirlerinde genel olarak sevgi, umut , aşık, ilahi agk konularını işler. Omek! Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni Gökyüzünde Isa ile. Tur dağında Musa ile Elimde asa ile, çağırayım Mevlam seni - Aşık Veysel, cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış büyük bir galr, düşünür ve halk önderidir. Aşık edebiyatı geleneği ile ye tişmiş son büyük şair kabul edilir . Yaşama sevinclyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplum- sal olaylar, insan sevgisini işlediği şiirlerinin yanında siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Türkçesi yalindir ve dili ustalikla kullanın. Örnek Il : Ölüm ardıma düşüp de yorulma Var git ölüm bir zaman da gene gel Akibet alırsın koymazsın beni Var git ölüm bir zaman da gene gel - Karacaoğlan şiirinin kaynağını, doğup büyüdüğü göçebe toplumdan ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğadan alır. Gü- neydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Binboğa yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşü- nüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Karacaoğlan'ın şiiri aşk ve doğa üzerinde kuruludur. Ayrılık, gurbet, sila özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardir. Duygularını, yaşadıklarını, düşünce- lerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. Örnek III : Beni hor görme kardeşim Sen altınsın ben tunç muyum Ayni vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç miyim - Dadaloğlu'nun şiirlerinde temel konu kavgadir, yiğitliktir. Türk halk edebiyatında cenk (savaş) ozanı denince hemen akla Köroğlu ile birlikte Dadaloğlu gelir. Köroğlu'nun bireyciliği, kişisel haykırışı yaninda o, kendi toplumu adına konuşan bir sözcü oluverir. Fakat bu sözcülük yapay, kuru ve yavan bir sözcülük değildir. O, şiirlerini söylerken hem doğal hem de "gö- zünü budaktan, sözünü dudaktan" esirgemeyen bir kişidir. Bu yönüyle benzerlerinden ayrılır ve özgün bir halk ozanı olur. Örnek IV: Bugün meydan günü dövüş olucu Kötüler de geri geri durucu Koç yiğit elinde tartar kilici Kilic kalkanınan vuruşur bugün Şairler ve şiir anlayışlan dikkate alındığında numaralanmış örnek şiirlerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? BXÖrnek Il ve Örnek III C) Örnek I ve Ömek IV D) Örnek III ve Örnek IV Al Örnek I ve Örnek II

7. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir:
Benzetme, bir varlığın niteliğini daha iyi anlatabilmek için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir varligin
örnek gösterilmesidir.
• Kişileştirme, insana özgü bir niteliğin insan dışı bir varlığa akt

Ortaokul Türkçe

Söz Sanatları

7. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir: Benzetme, bir varlığın niteliğini daha iyi anlatabilmek için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir varligin örnek gösterilmesidir. • Kişileştirme, insana özgü bir niteliğin insan dışı bir varlığa aktarılmasıdır. Konuşturma, insana özgü konuşma niteliğinin insan dışı bir varlık ya da kavrama aktarılmasıdır. Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen söz sanatlarından birine yer verilmemiştir? A) Sabah yine kuşların civiltısıyla uyandım. Her sabah dallarımın üstüne konup beni böyle uyandın- yorlar. Öğleye doğru onlar susuyor ama bu kez top oynamaya gelen çocukların gürültüsü başlıyor. Çocukların o şen şakrak oynayışlarını izliyor, yapraklarımla onları alkışlıyorum. B) Istanbul'un yedi tepesinden birinde etrafı seyrediyorum. O eski İstanbul'dan, o tarihi dokudan pek eser kalmadı artık. Koca koca binalar, her şeyi gölgede bıraktı. Kız Kulesi, boynunu bükmüş, Istan- bul'un bu haline üzülüyor belli ki. Sahile doğru yürüyorum, her şey yabancı geliyor gözüme. C) Kara çadırlar, yaylanın dört bir yanına kurulmuş. Yayla, sanki cennetten bir köşe... Çam ormanla- riyla çevrili, havası da suyu da tertemiz. Çadırların yanında sürüler için çitlerle çevrilmiş, üstü açık ağıllar var. Burası dünyadan farklı bir yer izlenimi uyandırıyor insanda. D) Birkaç ay sonra bir deri bir kemik kalmıştı. Annesi, çok kilo verdiği için ona kızıyordu ama o, karar- lıydı. Elli kiloya düşeceğim, diyordu. Onu görenler, birkaç ayda nasıl bu kadar kilo verdiğine anlam veremiyordu. Şaşıran insanları görmek onu sevindiriyordu. 3

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE