Soru:

UJ Yillar, bu eski heykelin yanaklarında bir gözyaşı olup da kaymış.Sonbahar yapraktan saçını yerlere yay- mış, ayaklarında ağlı

UJ Yillar, bu eski heykelin yanaklarında bir gözyaşı olup da kaymış.Sonbahar yapraktan saçını yerlere yay-
mış, ayaklarında ağlıyor.
D) Yıllarca bu eski heykelin yanaklarından kayan gözyaşları yapraktan saçını yerlere yaymış, sonbahar gi-
bi ağlıyor ayaklarında,
15. Üniversiteye başladığım dönemde ilk öykülerim belirdi. Çocukluğum, dolayısıyla da kişiliğimin ana vatanı,
Malatya'da geçti. Babam bir sinema işletmecisiydi; bu yüzden farklı bakış açılarını ne yazık ki okuyarak de-
ğil, filmler izleyerek tanıdım. Bazen bu filmlerdekiyle özdeşleştirdiğim acılı bir çocukluk dönemi geçirdim.
Edip Cansever'in de dediği gibi "içimde kahverengi bir dağ ölüsünün yattığını" geç fark ettim ama fark edin-
ce de nihayet yazmaya başladım.
Bu metinde yazarın "Ne yazık ki” demesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
1
A) Bir duruma üzüldüğünü belirtmek
B) Bahsedilen konuya dikkat çekmek
D) Acinacak durumda olduğunu göstermek
C) Hatasından pişman olduğunu belli etmek
• Melda Öğretmen, öğrencilerine İngilizce renk adlarını si-
nıfa getirdiği renk kartelalarını gösterip İngilizcesini söy-
ÖĞRENME PİRAMİDİ
Ortalama Bir Ogrenci için Hatirlama Oranları

UJ Yillar, bu eski heykelin yanaklarında bir gözyaşı olup da kaymış.Sonbahar yapraktan saçını yerlere yay- mış, ayaklarında ağlıyor. D) Yıllarca bu eski heykelin yanaklarından kayan gözyaşları yapraktan saçını yerlere yaymış, sonbahar gi- bi ağlıyor ayaklarında, 15. Üniversiteye başladığım dönemde ilk öykülerim belirdi. Çocukluğum, dolayısıyla da kişiliğimin ana vatanı, Malatya'da geçti. Babam bir sinema işletmecisiydi; bu yüzden farklı bakış açılarını ne yazık ki okuyarak de- ğil, filmler izleyerek tanıdım. Bazen bu filmlerdekiyle özdeşleştirdiğim acılı bir çocukluk dönemi geçirdim. Edip Cansever'in de dediği gibi "içimde kahverengi bir dağ ölüsünün yattığını" geç fark ettim ama fark edin- ce de nihayet yazmaya başladım. Bu metinde yazarın "Ne yazık ki” demesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) Bir duruma üzüldüğünü belirtmek B) Bahsedilen konuya dikkat çekmek D) Acinacak durumda olduğunu göstermek C) Hatasından pişman olduğunu belli etmek • Melda Öğretmen, öğrencilerine İngilizce renk adlarını si- nıfa getirdiği renk kartelalarını gösterip İngilizcesini söy- ÖĞRENME PİRAMİDİ Ortalama Bir Ogrenci için Hatirlama Oranları

Söz Gruplarında Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
***
8.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ
alanı ve fareler üzerinde yapılan çalışmalar ayrı ayrı verilmiştir.
-- slivlerin bir kısmı kazır
An
8. SINIF TÜRKÇETI
3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
bi
de
ba
ka
ha
ba
Bu festi-
oluşur.
ilen ve
atro b

Ortaokul Türkçe

Söz Gruplarında Anlam Soru Çözümü

*** 8.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ alanı ve fareler üzerinde yapılan çalışmalar ayrı ayrı verilmiştir. -- slivlerin bir kısmı kazır An 8. SINIF TÜRKÇETI 3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. bi de ba ka ha ba Bu festi- oluşur. ilen ve atro bi- cullanıl- sındaki Erinden m top- hangi Hayatımın bir dönemini hiç alınmayacak riskleri ala- rak geçirdim. Bulduğum her kayalığa, aşılmaz dağa tırmandım, paraşütü sırtıma geçirdim mi olmadık yerlerden atladım, kayağımı alıp insanın ayakta dura- mayacağı yamaçlardan aşağı kaydım. Çok daha fazlası var da gençlere kötü örnek olmamak adına burada anlatmıyorum. Tüm bu çılgınlıkları biraz daha eğlen- mek adına yapıyordum. Köpek balıklarıyla dolu bir denize maskesiz dalıp inci çıkarmaya çalışan adamla- nin cesareti vardı bende. Ama sonra birden vazgeçtim bunlardan. Fikirlerim kökten değişti ve selameti sahil- de aramaya karar verdim. NE di. ler ) Bu parçada geçen "selameti sahilde aramak" sözünden yola çıkarak metnin yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A Macera tutkusunu gidermek ve eğlenmek isteğinin onu yalnızlaştırdığı BY Aldığı riskler sonucunda ciddi sıkıntılar ya- şadığı C) Denizle ilgili tüm aktiviteleri tehlikeli ve za- rarlı bulmaya başladığı D) Eğlenmek için yaptığı ve tehlike oluşturan davranışlarından vazgeçtiği II. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse parçanın yazarının "birden vazgeç-

28. Aşağıdakilerin hangisinde gerçek ve kurgusal unsurlar bir arada kullanılmamıştır?
A
B
Bir şehrin rıhtımına demir halatlarla bağlanmış bir gemiyi, gezici lokanta olarak işletmek yeterince zordu. Eski Okyanus'ta yol almak daha
zordu ama en zoru Dr. Rocke

Ortaokul Türkçe

Söz Gruplarında Anlam Soru Çözümü

28. Aşağıdakilerin hangisinde gerçek ve kurgusal unsurlar bir arada kullanılmamıştır? A B Bir şehrin rıhtımına demir halatlarla bağlanmış bir gemiyi, gezici lokanta olarak işletmek yeterince zordu. Eski Okyanus'ta yol almak daha zordu ama en zoru Dr. Rocket'in bağıran, herkese emirler veren, öfkelendiğinde zamanı durdurup herkesin kaskati kesilmesine neden olan antik saatiyle çalışmaktı. Kimsenin tanık olmadan inanmayacağı türden bir eşyaydı bu, hoş ona eşya demek ne kadar doğru bilemiyorum. Simon alçak, yeşil çatıya baktı. Küçük bir taş yığını şeklinde gizlenmiş bacayı ve bacanın yanına konmuş siyah deniz kuşunu gördü. Son günlerde çok fazla kuş görmeye başlamıştı. Rihtimdaki martı, onu beslemeye çalıştığı sırada elini gagalamıştı. Gerçi bütün kuşlar kötü değildi. Dün gece uzun uzun sohbet ettikleri baykuş ne kadar da bilgeydi. Baykuştan akıntıya karşı ilerlerken neler yapılacağını öğrenmişti Simon. D Fırtınadan sonraki ilk bir saat denizde başka hiçbir taşıt yoktu. Fırtına tüm okyanusu silip süpürmüş gibiydi. Polly; halatları ve yelkenleri kontrol ediyor, zarar görenleri güvertenin bir köşesine yığıyordu. Tek bacaklı devler, bu yığından aldıkları hasarlı parçaları iki insan boyutundaki bir iğneden geçiriyor; kanatlı periler serptikleri peri tozuyla dikilen kısımların daha dayanıklı olmasını sağlıyordu. Ufukta bir yelkenli belirdi, ardından bir başka geminin bacasından çıkan siyah duman bulutunu gördüler. Martin bir elini gözlerine siper etti, gördüklerine emin olunca koşar adım köşkünde bekleyen kaptanın yanına gitti. Kaptan büyük, pirinç teleskoptan uzun uzun baktıktan sonra asılan suratıyla güverteye inip mürettebatına emirler yağdırmaya başladı. Üzerinde korsan bayrağı bulunan ürkütücü gemi yanlarına kadar gelmişti.