Soru:

SÖZCÜKTE ANLAM 1 ÜNİTE .....(KKK Bir sözcügan akan dik anlamına ve bu anlama bağlı kalarak kazandığı diğer anlamlara "gerçek anl

SÖZCÜKTE ANLAM 1 ÜNİTE
.....(KKK
Bir sözcügan akan dik anlamına ve bu anlama bağlı kalarak kazandığı diğer anlamlara "gerçek
anlamdani.
Buna göre yaz' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?
A) Yastığin yüzü daha dan değiştirmeme rağmen yine kirlenmiş.
g) Denizin yüzünde birçok atik vardı ve deniz kirli görünüyordu.
C O kadar lafa rağmen halâ gülebillyor, bu adamda hiç yüz yok.
D) Şekeri alınca çocuğun yüzünde masum bir tebessüm belirdi.
Aşağıdaki görselde "batmak" sözcüğünün bazı anlamlan ile bu anlamlan ömekleyecek cümleler karşık
şekilde verilmiştir.
BATMAK
Anlamlar
Cümleler
1. Bir sevinin üstündey-
ken içine gömülmek
a. Bizans İmparatorlu-
ġu bilo onca "ihtişa-
mina rağmen batt.
2. Danya'nın dönüşü do-
layısıyla gök cisimlerl-
nin ufkun aftuna inimes!
b. Yaprak, bir süre yüz-
dükten sonra batti
3. Yıkalmak; egemenliği
saria errek
c. Böğürtlen toplarken
elime dikenler battı.
4. Saplanmak
d. Güneş mor dağların
ardına doğru batti
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde anlamları lle örnek cümleler doğru eşleştirilmiştir?
A) 1-a
2-5
3-c
4-d
B) 1rd
2-b
3-0
4-a
C) 1-0
2.d
3-a
4-6
D 1-5
2-d
3-a
4.0
.
I ve Il numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır.
Il ve Ill numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zit anlamlıdır.
Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?
II
III
A) Affetmek
Bağışlamak Anlaşmak
B) Barış
Sulh
Savaş
C) Duru
Berrak
Çirkin
DJ Gitmek
Durmak
Beklemek
10

SÖZCÜKTE ANLAM 1 ÜNİTE .....(KKK Bir sözcügan akan dik anlamına ve bu anlama bağlı kalarak kazandığı diğer anlamlara "gerçek anlamdani. Buna göre yaz' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır? A) Yastığin yüzü daha dan değiştirmeme rağmen yine kirlenmiş. g) Denizin yüzünde birçok atik vardı ve deniz kirli görünüyordu. C O kadar lafa rağmen halâ gülebillyor, bu adamda hiç yüz yok. D) Şekeri alınca çocuğun yüzünde masum bir tebessüm belirdi. Aşağıdaki görselde "batmak" sözcüğünün bazı anlamlan ile bu anlamlan ömekleyecek cümleler karşık şekilde verilmiştir. BATMAK Anlamlar Cümleler 1. Bir sevinin üstündey- ken içine gömülmek a. Bizans İmparatorlu- ġu bilo onca "ihtişa- mina rağmen batt. 2. Danya'nın dönüşü do- layısıyla gök cisimlerl- nin ufkun aftuna inimes! b. Yaprak, bir süre yüz- dükten sonra batti 3. Yıkalmak; egemenliği saria errek c. Böğürtlen toplarken elime dikenler battı. 4. Saplanmak d. Güneş mor dağların ardına doğru batti Buna göre aşağıdakilerin hangisinde anlamları lle örnek cümleler doğru eşleştirilmiştir? A) 1-a 2-5 3-c 4-d B) 1rd 2-b 3-0 4-a C) 1-0 2.d 3-a 4-6 D 1-5 2-d 3-a 4.0 . I ve Il numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır. Il ve Ill numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zit anlamlıdır. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir? II III A) Affetmek Bağışlamak Anlaşmak B) Barış Sulh Savaş C) Duru Berrak Çirkin DJ Gitmek Durmak Beklemek 10

Cevap

l'ci
2.''
3.8
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE