Soru:

6. Hiçbir sanatçı, toplumda meydana gelen olayla- ra kayıtsız kalmak gibi bir tutum içine girmez. An- cak o, gördüklerini bir sü

6. Hiçbir sanatçı, toplumda meydana gelen olayla-
ra kayıtsız kalmak gibi bir tutum içine girmez. An-
cak o, gördüklerini bir süzgeçten geçirir. Bu ko-
nuda ince eleyip sik dokur. Incir çekirdeğini dol-
durmayan kişi ve olaylara yapıtında yer vermez.
Aşağıdakilerden hangisi parçadaki altı çizili
sözlerden birinin anlamca karşılığı değildir?
A) Önemsiz olmak
B) Ağırdan almak
C) Umursamamak
D) Titiz davranmak
3

6. Hiçbir sanatçı, toplumda meydana gelen olayla- ra kayıtsız kalmak gibi bir tutum içine girmez. An- cak o, gördüklerini bir süzgeçten geçirir. Bu ko- nuda ince eleyip sik dokur. Incir çekirdeğini dol- durmayan kişi ve olaylara yapıtında yer vermez. Aşağıdakilerden hangisi parçadaki altı çizili sözlerden birinin anlamca karşılığı değildir? A) Önemsiz olmak B) Ağırdan almak C) Umursamamak D) Titiz davranmak 3

Cevap

Kayitsiz kalmak=C
ince eleyip sik dokumak =D
gelirdegini doldurmayer : A
hair
A
Cevap: B
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE