Soru:

20. Belki rüyalarındır bu taze açmiş güller Bu yumuşak aydinlik dalların tepesinde Bitmeyen ask türküsü kumrulann sesinde Rüyası

20. Belki rüyalarındır bu taze açmiş güller
Bu yumuşak aydinlik dalların tepesinde
Bitmeyen ask türküsü kumrulann sesinde
Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner
Yukandaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Zengin uyak ve redife yer verilmiştir,
B) Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır
C) Imgeden uzak, yalın bir anlatımı vardır.
D) Serbest ölçü ile yazılmıştır.
E) Oz şiir anlayışını yansıtan bir söyleyişi vardir.

20. Belki rüyalarındır bu taze açmiş güller Bu yumuşak aydinlik dalların tepesinde Bitmeyen ask türküsü kumrulann sesinde Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner Yukandaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zengin uyak ve redife yer verilmiştir, B) Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır C) Imgeden uzak, yalın bir anlatımı vardır. D) Serbest ölçü ile yazılmıştır. E) Oz şiir anlayışını yansıtan bir söyleyişi vardir.

Söz Gruplarında Anlam ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
A)
YU 0 B) Kişileştirme
bles C) Tezat
D) Benzetme
Aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır?
A) İlkokula Beşiktaş Akaretler İlkokulu'nda başladı, Galatasaray Lisesinin ilk kısmına geçti, beşinci sinifi Ankara Gazi İlkoku-
lunda o

Ortaokul Türkçe

Söz Gruplarında Anlam Soru Çözümü

A) YU 0 B) Kişileştirme bles C) Tezat D) Benzetme Aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır? A) İlkokula Beşiktaş Akaretler İlkokulu'nda başladı, Galatasaray Lisesinin ilk kısmına geçti, beşinci sinifi Ankara Gazi İlkoku- lunda okuyarak ilkokulu bitirdi. Ortaokul ve liseyi de Ankara'da okuyan Orhan Veli, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. İki yıl sonra buradan ayrılarak çalışma hayatına başladı. 3) Ilik bir nisan sabahı ailemin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Kitaba, kâğıda, kaleme ilgim daha okul yüzü görmeden baş- ladı. Renklerle tanışmam da uzun sürmedi. Sivas'ta başladığım öğrenim hayatım babamın tayinleri nedeniyle önce Anka- ra'da sonra İstanbul'da devam etti. İstanbul'da ilk kişisel resim sergimi açtığımda henüz 14 yaşındaydım. Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından olan Abasıyanık, çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılarla Türk edebiyatında bir dönüm noktası sayılır. Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden sayılan Sait Faik, getirdiği yeniliklerle “kökü kendisinde olan" bir yazar olarak kabul edildi. Yirminci yüzyılın öncü sanat ve şiir akımları içinde dolaylı olarak yer alan ve daha ilk yapıtlarından itibaren karışık teknik- lerden yararlanarak Türk yazınının en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. andi orunlarımıza da