Söz Gruplarında Anlam Soruları

SÖZCÜKTE ANLAM 1 ÜNİTE
.....(KKK
Bir sözcügan akan dik anlamına ve bu anlama bağlı kalarak kazandığı diğer anlamlara "gerçek
anlamdani.
Buna göre yaz' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?
A) Yastığin yüzü daha dan değişt

Ortaokul Türkçe

Söz Gruplarında Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM 1 ÜNİTE .....(KKK Bir sözcügan akan dik anlamına ve bu anlama bağlı kalarak kazandığı diğer anlamlara "gerçek anlamdani. Buna göre yaz' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır? A) Yastığin yüzü daha dan değiştirmeme rağmen yine kirlenmiş. g) Denizin yüzünde birçok atik vardı ve deniz kirli görünüyordu. C O kadar lafa rağmen halâ gülebillyor, bu adamda hiç yüz yok. D) Şekeri alınca çocuğun yüzünde masum bir tebessüm belirdi. Aşağıdaki görselde "batmak" sözcüğünün bazı anlamlan ile bu anlamlan ömekleyecek cümleler karşık şekilde verilmiştir. BATMAK Anlamlar Cümleler 1. Bir sevinin üstündey- ken içine gömülmek a. Bizans İmparatorlu- ġu bilo onca "ihtişa- mina rağmen batt. 2. Danya'nın dönüşü do- layısıyla gök cisimlerl- nin ufkun aftuna inimes! b. Yaprak, bir süre yüz- dükten sonra batti 3. Yıkalmak; egemenliği saria errek c. Böğürtlen toplarken elime dikenler battı. 4. Saplanmak d. Güneş mor dağların ardına doğru batti Buna göre aşağıdakilerin hangisinde anlamları lle örnek cümleler doğru eşleştirilmiştir? A) 1-a 2-5 3-c 4-d B) 1rd 2-b 3-0 4-a C) 1-0 2.d 3-a 4-6 D 1-5 2-d 3-a 4.0 . I ve Il numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır. Il ve Ill numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zit anlamlıdır. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir? II III A) Affetmek Bağışlamak Anlaşmak B) Barış Sulh Savaş C) Duru Berrak Çirkin DJ Gitmek Durmak Beklemek 10

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE