Soru:

TÜRKÇE 20. Sekiz öğrencil, bir kitaptan öğrendikleri oyunu oynamaya karar verir. Oyunun kuralına göre haftanın yedi gününü sesli

TÜRKÇE
20. Sekiz öğrencil, bir kitaptan öğrendikleri oyunu oynamaya karar verir. Oyunun kuralına göre haftanın yedi gününü
sesli harflerden yalnızca birini kullanarak seslendirmek gerekiyor. Öğrencilerin her biri, bir harfi seçerek oyuna
başlıyor.
Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir:
Ayşe
Fatih
Oğuz
Zeynep
Ali
Gulay
Esra
Kerim
A
E
1
o
0
U
Superler
Pazartasa Pezertesi- Pozirtist
Sala
Sele
Çarşamba Çerşembe Çırşımbı
Perşamba
Perşembe Firsimbi
Cama Ceme
Camartasa Cemertese Cimirtis
Pazar Pezer
Pozor
Eimmie
Pizirtisi
Sili
Çirsimbi
Pirsimb!
mel
Cimi
Cimirtisi
Pizi
Pood
Pozortos Pözörfösü Puzurtusu Püzürtüsü
Solo Sölo
Sulu
Sülü
Corsombo Çörçombo Cursumbu Çürşümbu
Porsombo Pörsömbö Purşumbu Pürşümbü
Pelembe
Cumo Como Cumu Cümü
Comortoso Comoroso Cumurtusu Cümüftüsü
Pozor
tai
Pözör Puzu Püzür
pesor
Pizira
Oyunun kurallarına uyarak haftanın günlerini doğru söyleyen öğrenciler aşağıdakilerin hangisinde veril-
miştir?
A) Ayse, Fatih, Oğuz, Zeynep
B) Oğuz, Zeynep, Esra, Kerim
C) Zeynep, Ali, Esra, Kerim
D) Ali, Gülay, Esra, Kerim.
Cumorles
A-E-1-1-0-0-u-

TÜRKÇE 20. Sekiz öğrencil, bir kitaptan öğrendikleri oyunu oynamaya karar verir. Oyunun kuralına göre haftanın yedi gününü sesli harflerden yalnızca birini kullanarak seslendirmek gerekiyor. Öğrencilerin her biri, bir harfi seçerek oyuna başlıyor. Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir: Ayşe Fatih Oğuz Zeynep Ali Gulay Esra Kerim A E 1 o 0 U Superler Pazartasa Pezertesi- Pozirtist Sala Sele Çarşamba Çerşembe Çırşımbı Perşamba Perşembe Firsimbi Cama Ceme Camartasa Cemertese Cimirtis Pazar Pezer Pozor Eimmie Pizirtisi Sili Çirsimbi Pirsimb! mel Cimi Cimirtisi Pizi Pood Pozortos Pözörfösü Puzurtusu Püzürtüsü Solo Sölo Sulu Sülü Corsombo Çörçombo Cursumbu Çürşümbu Porsombo Pörsömbö Purşumbu Pürşümbü Pelembe Cumo Como Cumu Cümü Comortoso Comoroso Cumurtusu Cümüftüsü Pozor tai Pözör Puzu Püzür pesor Pizira Oyunun kurallarına uyarak haftanın günlerini doğru söyleyen öğrenciler aşağıdakilerin hangisinde veril- miştir? A) Ayse, Fatih, Oğuz, Zeynep B) Oğuz, Zeynep, Esra, Kerim C) Zeynep, Ali, Esra, Kerim D) Ali, Gülay, Esra, Kerim. Cumorles A-E-1-1-0-0-u-

Ses Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster