Soru:

Sex Olaylar TEST TURKCE 16. Apağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz bet zeşmesi yoktur? angisinde A) kardeşim unutkan birisidir. B

Sex Olaylar TEST
TURKCE
16. Apağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz bet
zeşmesi yoktur?
angisinde
A) kardeşim unutkan birisidir.
B) Et traktan ayrılmıştı bir kere.
C) Annem kırmızı bir atkı ördü.
D) Bugün hava eksinin altındadır.
17. "Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadir!
ses
olaylarından hangisi
cümlesinde aşağıdaki
vardır?
yu-
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) Ünlü düşmesi
18. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-
lerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
LE
A) Son yapılan denemede bir yanlışım vardı.
B) Yalnız kaldığım zamanlarda içim ürperir.
C) İnsanları anlamak için empati kurmalıyız.
D) Cevremizde yaşanan olaylara karşı duyarlı
malıyız.
19. 1. Aba vakti yaba, yaba vakti aba.

Sex Olaylar TEST TURKCE 16. Apağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz bet zeşmesi yoktur? angisinde A) kardeşim unutkan birisidir. B) Et traktan ayrılmıştı bir kere. C) Annem kırmızı bir atkı ördü. D) Bugün hava eksinin altındadır. 17. "Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadir! ses olaylarından hangisi cümlesinde aşağıdaki vardır? yu- A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi C) Ünsüz türemesi D) Ünlü düşmesi 18. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük- lerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? LE A) Son yapılan denemede bir yanlışım vardı. B) Yalnız kaldığım zamanlarda içim ürperir. C) İnsanları anlamak için empati kurmalıyız. D) Cevremizde yaşanan olaylara karşı duyarlı malıyız. 19. 1. Aba vakti yaba, yaba vakti aba.

Ses Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster