Soru:

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisinin yazılış amacı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisinin yazılış amacı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Kahve, Anadolu'nun dillere destan konukseverliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Anadolu'da sizi acı bir kahve
içmeye çağıran kişiye "Neden acı kahve?" diyemezsiniz. Bu acılıkta, yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk
vardır. Bu yüzden “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." sözü Anadolu'nun her yerinde, her zaman söylenir durur.
(Kültür aktarma)
B) Dünyadaki böcek türlerinin sayısı her geçen yıl azalıyor. Bu azalmaya zirai endüstri, doğal ortamların yok edilmesi,
böcek ilacı kullanımı ve iklim değişikliği neden olmaktadır. Araştırmacılar önümüzdeki 30-40 yıl içinde gıda üretme
yöntemleri değiştirilmezse böceklerin yok olacağını vurguluyor. (Olay yorumlama)
C) Buğday unu tüketimi ile obezite arasında doğrudan bağlantı kurulamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre Fransa'da kişi başına düşen buğday tüketimi Amerika'dakinden %50 fazla olmasına rağmen obezite oranı Amerika'dan çok daha düşük. İtalya'da ise Amerika'dakinin iki katı buğday tüketilmesine rağmen obezite oranı Amerika'dakinin dörtte biri oranında. (İkna etme)
D) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) dünyanın en büyük fizik laboratuvarıdır. On iki Avrupa ülkesi tarafından
1954'te kurulmuştur. CERN'e üye ülkeler kendi olanakları ile gerçekleştirecekleri yüksek maliyetli araştırmaları bura-
da yapmaktadır. 2015'ten beri CERN'e üye olan Türkiye de oradaki çalışmalara katılabilmektedir. (Bilgilendirme)

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisinin yazılış amacı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) Kahve, Anadolu'nun dillere destan konukseverliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Anadolu'da sizi acı bir kahve içmeye çağıran kişiye "Neden acı kahve?" diyemezsiniz. Bu acılıkta, yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." sözü Anadolu'nun her yerinde, her zaman söylenir durur. (Kültür aktarma) B) Dünyadaki böcek türlerinin sayısı her geçen yıl azalıyor. Bu azalmaya zirai endüstri, doğal ortamların yok edilmesi, böcek ilacı kullanımı ve iklim değişikliği neden olmaktadır. Araştırmacılar önümüzdeki 30-40 yıl içinde gıda üretme yöntemleri değiştirilmezse böceklerin yok olacağını vurguluyor. (Olay yorumlama) C) Buğday unu tüketimi ile obezite arasında doğrudan bağlantı kurulamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre Fransa'da kişi başına düşen buğday tüketimi Amerika'dakinden %50 fazla olmasına rağmen obezite oranı Amerika'dan çok daha düşük. İtalya'da ise Amerika'dakinin iki katı buğday tüketilmesine rağmen obezite oranı Amerika'dakinin dörtte biri oranında. (İkna etme) D) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) dünyanın en büyük fizik laboratuvarıdır. On iki Avrupa ülkesi tarafından 1954'te kurulmuştur. CERN'e üye ülkeler kendi olanakları ile gerçekleştirecekleri yüksek maliyetli araştırmaları bura- da yapmaktadır. 2015'ten beri CERN'e üye olan Türkiye de oradaki çalışmalara katılabilmektedir. (Bilgilendirme)

Ses Bilgisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster