Soru:

Adı-Soyadı: 1) 1. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanil- mıştır? SES OLAYL

Adı-Soyadı:
1)
1. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde
ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanil-
mıştır?
SES OLAYLARI
Sinif:
No:
Puan:
5)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşa-
masına uğramış bir sözcük kullanılmıştır?
A)
A) Dolaptaki elbiselerin hepsini çıkardık.
B) Uzun zamandır ilke kez bu kadar çok eğleniyoruz.
C) Köpeğin ağzında kocaman bir kemik vardı.
D) Deniz kenarında oturup saatlerce dinlendik.
Tatil boyunca birçok kitabı okudum.
B)
Yarın yeni bir elbise alırız.
C)
Ne kadar da kızsam bana cevap
vermezdi.
D)
Evimiz kuzey cepheye bakıyordu.
6)
. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeş-
mesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır?
A) Şirket şikayetler üzerine yeni bir aşçı ile anlaştı.
B) Oyuncağını kaybeden küçük kız çok üzgündü.
C) Bitiş noktasını geçmek için hepimiz çok çabala-
dik.
D) Duvarda asılı duran resmi niçin kaldırdınız?
2) 1. Ocaktaki süt kaynamak üzeredir.
2. Yarın aydınlıkta aramaya devam ederiz.
3. Annemin yaptığı yemekler nefisti.
4. Mağaranın girişindeki taşlar yuvarlanmış.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangi-
sinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3)
1: "Çocuklar irmağın serin sularına girmiş neşe içe-
risinde oynuyordu." cümlesinde altı çizili sözcükteki
ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
: "İki heceli bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir
ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlü düşer. Buna
ünlü düşmesi denir." Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanıl-
mıştır?
A) Ünsüz sertleşmesi
C) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daralması
D) Ünsüz yumuşaması
A) Çok israr ettim ama bizimle gelmeye gönlü olma-
di.
B) Kayseri'deki akrabaları ile sık sık görüşüyordu.
C) Yağmurlu havalarda yürüyüş yapmayı çok seve-
rim.
D) Çantanın içerisinde gerekli her şey bulunuyordu.
4). • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi-
ne uğramış bir sözcük kullanılmıştır?
A) Havalar soğuyunca boynuna bir atkı bağlamıştı.
B) Kaçan boğayı yakalamak için ekipler çalışma
başlattı.
C) Karşısındaki insanlara karşı son derece anlayışlı
davranırdı.
D) Yazarın son romanı çok etkileyiciydi.

Adı-Soyadı: 1) 1. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin cümlesinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanil- mıştır? SES OLAYLARI Sinif: No: Puan: 5) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşa- masına uğramış bir sözcük kullanılmıştır? A) A) Dolaptaki elbiselerin hepsini çıkardık. B) Uzun zamandır ilke kez bu kadar çok eğleniyoruz. C) Köpeğin ağzında kocaman bir kemik vardı. D) Deniz kenarında oturup saatlerce dinlendik. Tatil boyunca birçok kitabı okudum. B) Yarın yeni bir elbise alırız. C) Ne kadar da kızsam bana cevap vermezdi. D) Evimiz kuzey cepheye bakıyordu. 6) . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeş- mesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır? A) Şirket şikayetler üzerine yeni bir aşçı ile anlaştı. B) Oyuncağını kaybeden küçük kız çok üzgündü. C) Bitiş noktasını geçmek için hepimiz çok çabala- dik. D) Duvarda asılı duran resmi niçin kaldırdınız? 2) 1. Ocaktaki süt kaynamak üzeredir. 2. Yarın aydınlıkta aramaya devam ederiz. 3. Annemin yaptığı yemekler nefisti. 4. Mağaranın girişindeki taşlar yuvarlanmış. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangi- sinde ünsüz benzeşmesi yoktur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3) 1: "Çocuklar irmağın serin sularına girmiş neşe içe- risinde oynuyordu." cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? : "İki heceli bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir." Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanıl- mıştır? A) Ünsüz sertleşmesi C) Ünlü düşmesi B) Ünlü daralması D) Ünsüz yumuşaması A) Çok israr ettim ama bizimle gelmeye gönlü olma- di. B) Kayseri'deki akrabaları ile sık sık görüşüyordu. C) Yağmurlu havalarda yürüyüş yapmayı çok seve- rim. D) Çantanın içerisinde gerekli her şey bulunuyordu. 4). • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi- ne uğramış bir sözcük kullanılmıştır? A) Havalar soğuyunca boynuna bir atkı bağlamıştı. B) Kaçan boğayı yakalamak için ekipler çalışma başlattı. C) Karşısındaki insanlara karşı son derece anlayışlı davranırdı. D) Yazarın son romanı çok etkileyiciydi.